EN_01539184_2010

EN_01539184_2010
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
AP PROVIDES ACCESS TO THIS PUBLICLY DISTRIBUTED HANDOUT PHOTO PROVIDED BY NASA; MANDATORY CREDIT.
This composite image provided by NASA on Wednesday, Sept. 21, 2022, shows three side-by-side images of Neptune. From left, a photo of Neptune taken by Voyager 2 in 1989, Hubble in 2021, and Webb in 2022. In visible light, Neptune appears blue due to small amounts of methane gas in its atmosphere. Webb’s Near-Infrared Camera instead observed Neptune at near-infrared wavelengths, where Neptune resembles a pearl with thin, concentric oval rings. (NASA, ESA, CSA, STScI via AP)
2022-09-21
Associated Press/East News
Associated Press
22264569730855
0,26MB
16cm x 9cm przy 300dpi
1989, 2, 2021, 2022, 21, A, AMOUNTS, AND, AP, APPEARS, AT, ATMOSPHERE, BLUE, BY, CAMERA, COMPOSITE, CONCENTRIC, CSA, DUE, ESA, FROM, GAS, HUBBLE, IMAGE, IMAGES, IN, INSTEAD, ITS, LEFT, LIGHT, METHANE, NASA, NEAR-INFRARED, NEPTUNE, OBSERVED, OF, ON, OVAL, PEARL, PHOTO, PROVIDED, RESEMBLES, RINGS, S, SEPT, SHOWS, SIDE-BY-SIDE, SMALL, STSCI, TAKEN, THIN, THIS, THREE, TO, VIA, VISIBLE, VOYAGER, WAVELENGTHS, WEBB, WEDNESDAY, WHERE, WITH, XSP,