EN_01539156_0007

EN_01539156_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży. Maksymalny rozmiar zdjęcia 2000px.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
May not be licensed in Portugal. May not be licensed in Spain.
Spanish King Felipe VI and Rafael Nadal during Camino Real Awards in Madrid on Tuesday, 20 September 2022.
2022-09-20
GTRES/G3 Online/East News
G3 Online
GTRES
U518272_035
0MB
13cm x 20cm przy 300dpi
20, 2022, A, ALCALA, AND, AWARDS, CAMINO, DE, DURING, ESPA, ESPANA, FELIPE, GTRES, HENARES, IN, KING, MADRID, NADAL, ON, RAFAEL, REAL, SEPTEMBER, SPAIN, SPANISH, TUESDAY, VI,