zamknij [x]
do:

Emmanuel Pierrot - kolekcja (2968)

789
111213... z 24
! EN_01353398_2277 VU
Urbanities
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2278 VU
Urbanities
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2279 VU
Urbanities
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2280 VU
Urbanities
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2281 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2282 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2283 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2284 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2285 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2290 VU
McDonald' s d??tourn?? ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2291 VU
Torn out posters Affiches d??chir??es ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2292 VU
Door on the wall Porte dans le mur ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2309 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2310 VU
France, 2004 Girl on a laptop France, 2004 La petite fille et l'ordinateur portable ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2315 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2316 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2317 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2318 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2319 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2320 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2321 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2322 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2323 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2324 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2325 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2326 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2327 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2328 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2329 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2330 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2331 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2332 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2333 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2334 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2335 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2336 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2337 VU
La coupe du monde de football (FIFA) Les footballeurs en pleine action The world cup soccer (FIFA) Soccer players in action ? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2338 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2339 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2340 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2341 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2342 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2343 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2344 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2345 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2346 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2347 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2348 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2349 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2350 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2351 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2352 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2401 VU
UFO OVNI Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2402 VU
Internet policy Cyber-patrouille Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2403 VU
Nouvelles technologies Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2405 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2406 VU
UFO OVNI ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2407 VU
?4.2
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2408 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2409 VU
The television La te??le??vision ?? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2410 VU
The CD Le CD ?? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2411 VU
The car office Le bureau voiture ?? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2412 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2413 VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2414 VU
Cables ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2415 VU
Computer cables cables informatiques ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2416 VU
Phone T??l??phone ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2417 VU
Digital movie camera Cam??ra num??rique ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2418 VU
Minimal computer Ordinateur ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2422 VU
Disk player Platine disque ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2423 VU
Old commodore computer Ordinateur Commodore ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2424 VU
Obsolete computers Vieux ordinateurs ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2425 VU
Woman with headphones on La femme aux ??couteurs ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2426 VU
Calculator Calculatrice ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2427 VU
the CD man L'homme au CD ????Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2429 VU
Ecran plasma Plasma screen ????Emmanuel Pierrot / Agencee VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2430 VU
Woman vacuuming La femme ?? l'aspirateur ?? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2431 VU
The digital eye l'oeil numЋrique © Emmanuel Pierrot / Agence vu
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2432 VU
World music and planet sound A l'??coute du monde ?? Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2442 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2443 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2444 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2445 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2446 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2447 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2448 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2449 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2450 VU
L'euro fort ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2451 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2452 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2453 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2454 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2455 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01353398_2456 VU
L'euro ©КEmmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_0094 VU
France, 04 June 2018 Tick and Lyme disease. France, 04 juin 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_0097 VU
France, 04 June 2018 Tick and Lyme disease. France, 04 juin 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_0317 VU
France, 04 June 2018 Tick and Lyme disease. France, 04 juin 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_0631 VU
France, 04 June 2018 Tick and Lyme disease. France, 04 juin 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_1342 VU
France, 04 June 2018 Tick and Lyme disease. France, 04 juin 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_0096 VU
France, 29 May 2018 Tick and Lyme disease. France, 29 mai 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0996 VU
France, Paris, April 17th 2018 Emmanuel Macron regularly trivialized the consumption of wine and multiplied the gestures in favour of the wine industry, an unprecedented position for a Head of State. France, Paris, 17 avril 2018 Emmanuel Macron a rйguliиrement banalisй la consommation du vin et multipliй les gestes en faveur de la filiиre viticole, posture inйdite pour un chef de l’Etat. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0587 VU
France, Paris, April 17th 2018 Emmanuel Macron regularly trivialized the consumption of wine and multiplied the gestures in favour of the wine industry, an unprecedented position for a Head of State. France, Paris, 17 avril 2018 Emmanuel Macron a rйguliиrement banalisй la consommation du vin et multipliй les gestes en faveur de la filiиre viticole, posture inйdite pour un chef de l’Etat. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_1000 VU
France, Paris, April 17th 2018 Emmanuel Macron regularly trivialized the consumption of wine and multiplied the gestures in favour of the wine industry, an unprecedented position for a Head of State. France, Paris, 17 avril 2018 Emmanuel Macron a rйguliиrement banalisй la consommation du vin et multipliй les gestes en faveur de la filiиre viticole, posture inйdite pour un chef de l’Etat. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0119 VU
France, Paris, April 17th 2018 Emmanuel Macron regularly trivialized the consumption of wine and multiplied the gestures in favour of the wine industry, an unprecedented position for a Head of State. France, Paris, 17 avril 2018 Emmanuel Macron a rйguliиrement banalisй la consommation du vin et multipliй les gestes en faveur de la filiиre viticole, posture inйdite pour un chef de l’Etat. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0997 VU
France, Paris, April 17th 2018 Emmanuel Macron regularly trivialized the consumption of wine and multiplied the gestures in favour of the wine industry, an unprecedented position for a Head of State. France, Paris, 17 avril 2018 Emmanuel Macron a rйguliиrement banalisй la consommation du vin et multipliй les gestes en faveur de la filiиre viticole, posture inйdite pour un chef de l’Etat. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0995 VU
France, April 16th 2018 American nutritionist Josh Axe blames excess hygiene for weakening our immune systems. In a new book, he rehabilitates the benefits of a false enemy: bacteria. France, 16 avril 2018 Le nutritionniste amйricain Josh Axe tient l’excиs d’hygiиne pour responsable de l’affaiblissement de nos systиmes immunitaires. Dans un nouvel ouvrage, il rйhabilite les bienfaits d’une fausse ennemie : la bactйrie. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0850 VU
France, April 13th 2018 American nutritionist Josh Axe blames excess hygiene for weakening our immune systems. In a new book, he rehabilitates the benefits of a false enemy: bacteria. France, 13 avril 2018 Le nutritionniste amйricain Josh Axe tient l’excиs d’hygiиne pour responsable de l’affaiblissement de nos systиmes immunitaires. Dans un nouvel ouvrage, il rйhabilite les bienfaits d’une fausse ennemie : la bactйrie. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0994 VU
France, April 13th 2018 American nutritionist Josh Axe blames excess hygiene for weakening our immune systems. In a new book, he rehabilitates the benefits of a false enemy: bacteria. France, 13 avril 2018 Le nutritionniste amйricain Josh Axe tient l’excиs d’hygiиne pour responsable de l’affaiblissement de nos systиmes immunitaires. Dans un nouvel ouvrage, il rйhabilite les bienfaits d’une fausse ennemie : la bactйrie. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0120 VU
France, April 12th 2018 American nutritionist Josh Axe blames excess hygiene for weakening our immune systems. In a new book, he rehabilitates the benefits of a false enemy: bacteria. France, 12 avril 2018 Le nutritionniste amйricain Josh Axe tient l’excиs d’hygiиne pour responsable de l’affaiblissement de nos systиmes immunitaires. Dans un nouvel ouvrage, il rйhabilite les bienfaits d’une fausse ennemie : la bactйrie. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0853 VU
France, April 12th 2018 American nutritionist Josh Axe blames excess hygiene for weakening our immune systems. In a new book, he rehabilitates the benefits of a false enemy: bacteria. France, 12 avril 2018 Le nutritionniste amйricain Josh Axe tient l’excиs d’hygiиne pour responsable de l’affaiblissement de nos systиmes immunitaires. Dans un nouvel ouvrage, il rйhabilite les bienfaits d’une fausse ennemie : la bactйrie. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01331616_1344 VU
France, 12 April 2018 Tick and Lyme disease. France, 12 avril 2018 Les tiques et la maladie de Lyme. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0262 VU
France, March 29th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 29 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0263 VU
France, March 29th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 29 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0986 VU
France, March 29th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 29 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0989 VU
France, March 29th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 29 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0710 VU
France, March 27th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 27 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0862 VU
France, March 27th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 27 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0543 VU
France, March 25th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 25 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0723 VU
France, March 25th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 25 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0729 VU
France, March 25th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 25 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0735 VU
France, March 25th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 25 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01316839_0410 VU
France, March 23th 2018 Rating employees. More and more companies are using customer satisfaction questionnaires as a managerial tool: quick scores that can affect wages or lead to job loss. France, 23 mars 2018 La notation des salariйs. De plus en plus d’entreprises utilisent les questionnaires de satisfaction remplis par les clients comme un outil managйrial : des notes attribuйes а la va-vite qui peuvent influer sur les salaires ou aboutir а une perte d’emploi. Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0337 VU
France, Paris, January 30th 2018 France, Paris, 30 janvier 2018 Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0344 VU
France, Paris, January 30th 2018 France, Paris, 30 janvier 2018 Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01325738_0848 VU
France, Paris, January 26th 2018 France, Paris, 26 janvier 2018 Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01309498_0075 VU
France, 03 August 2017 Vegi food. France, 03 ao?t 2017 Crusine vegan (cuisine vegetarienne crue). Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01309498_0249 VU
France, 03 August 2017 Vegi food. France, 03 ao?t 2017 Crusine vegan (cuisine vegetarienne crue). Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES
! EN_01309498_0250 VU
France, 03 August 2017 Vegi food. France, 03 ao?t 2017 Crusine vegan (cuisine vegetarienne crue). Emmanuel Pierrot / Agence VU
CENA DO NEGOCJACJI!!! HIGHER RATES

góra

789
111213... z 24