zamknij [x]
do:

Michaił Gorbaczow (229)

1
... z 2
EN_01038395_0003 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Przewodniczacy Rady Najwyzszej ZSRR Michail Gorbaczow. Moskwa, 16.01.1989 Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR Mikhail Gorbachev. Moscow, SOVIET UNION - 16/01/1989
INTERNET +100%
EN_01098844_0005 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow z zona Raisa Gorbaczowa, Moskwa, 1989. General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev with his wife Raisa Gorbacheva, Moscow, RUSSIA, 1989.
INTERNET + 100 %
EN_01038381_0032 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta chinskiego ministra spraw zagranicznych w ZSRR. Moskwa, 01.12.1988 N/Z; (od lewej) minister spraw zagranicznych Chin Qian Qichen i przewodniczady Rady Najwyzszej ZSRR Michail Gorbaczow. Visit of minister of foreign affairs of China to USSR. Moscow, SOVIET UNION - 01/12/1988 Pictured: (L-R) foreign minister of China Qian Qichen and Chairman of the Supreme Soviet of USSR Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_00143684_0021 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0022 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0023 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0025 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0038 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0039 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0040 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00143684_0041 WL
PHOTO:EAST NEWS/WOJTEK LASKI WYBORY W MOSKWIE 1989
INTERNET +100%
EN_00237892_0001 WL
Mikhail Gorbatchev and Deng Xiaoping meet in the Great Hall of the People whilst protests intensify in Tiananmen square. Beijing, CHINA - 16/05/1989/0903251824
INTERNET +100%
EN_00237892_0002 WL
Mikhail Gorbatchev and Deng Xiaoping meet in the Great Hall of the People whilst protests intensify in Tiananmen square. Beijing, CHINA - 16/05/1989/0903251824
INTERNET +100%
EN_00237895_0001 WL
Mikhail Gorbatchev et le president chinois Deng Xiaoping. CHINE - 05/1989./0811201315
INTERNET +100%
EN_01268037_0003 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Wizyta kanclerza RFN Helmuta Kohla w ZSRR. Moskwa, 24.10.1988. N/z: Raisa Gorbaczowa, Helmut Kohl, przywodca ZSRR Michail Gorbaczow, Hannelore Kohl
INTERNET + 100%
EN_01268037_0004 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Wizyta kanclerza RFN Helmuta Kohla w ZSRR. Moskwa, 24.10.1988. N/z: przywodca ZSRR Michail Gorbaczow, Helmut Kohl
INTERNET + 100%
EN_01038381_0031 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta prezydenta Rumunii Nicolae Ceausescu w Zwiazku Radzieckim. Moskwa, 06.10.1988 N/Z: Nicolae Ceausescu i przewodniczacy Rady Najwyzszej ZSRR. Visit of Romanian president Nicolae Ceausescu to USSR. Moscow, SOVIET UNION - 06/10/1988 Pictured: Nicolae Ceausescu and Chairman of the Supreme Soviet Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0026 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Posiedzenie Rady Najzwyszej Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich podczas ktorego mianowano Michaila Gorbaczowa Przewodniczacym Prezydium Rady Najwyzszej. Moskwa, 01.10.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. During the meeting of Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics Mikhail Gorbachev was appointed the Chairman of the Supreme Soviet. Moscow, SOVIET UNION - 01/10/1988 Pictured: Michail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0027 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Posiedzenie Rady Najzwyszej Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich podczas ktorego mianowano Michaila Gorbaczowa Przewodniczacym Prezydium Rady Najwyzszej. Moskwa, 01.10.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. During the meeting of Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics Mikhail Gorbachev was appointed the Chairman of the Supreme Soviet. Moscow, SOVIET UNION - 01/10/1988 Pictured: Michail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0028 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Posiedzenie Rady Najzwyszej Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich podczas ktorego mianowano Michaila Gorbaczowa Przewodniczacym Prezydium Rady Najwyzszej. Moskwa, 01.10.1988 N/Z: (od lewej) 1. rzad: Jegor Ligaczow, Nikolaj Ryzkow, Andriej Gromyko, Michail Gorbaczow; 2. rzad: Eduard Szewardnadze. During the meeting of Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics Mikhail Gorbachev was appointed the Chairman of the Supreme Soviet. Moscow, SOVIET UNION - 01/10/1988 Pictured: (L-R) 1st row: Yegor Ligachev, Nikolai Ryzhkov, Andrei Gromyko, Mikhail Gorbachev; 2nd row: Eduard Shevardnadze.
INTERNET +100%
EN_01038381_0029 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Posiedzenie Rady Najzwyszej Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich podczas ktorego mianowano Michaila Gorbaczowa Przewodniczacym Prezydium Rady Najwyzszej. Moskwa, 01.10.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. During the meeting of Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics Mikhail Gorbachev was appointed the Chairman of the Supreme Soviet. Moscow, SOVIET UNION - 01/10/1988 Pictured: Michail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0030 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Posiedzenie Rady Najzwyszej Zwiazku Socjalistycznych Republik Radzieckich podczas ktorego mianowano Michaila Gorbaczowa Przewodniczacym Prezydium Rady Najwyzszej. Moskwa, 01.10.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. During the meeting of Supreme Soviet of the Union of Soviet Socialist Republics Mikhail Gorbachev was appointed the Chairman of the Supreme Soviet. Moscow, SOVIET UNION - 01/10/1988 Pictured: Michail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01098844_0004 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Premiera pierwszej radziecko-amerykanskiej koprodukcji broadwayowskiego musicalu "Sophisticated Ladies" Duke'a Ellingtona, Moskwa, 01.10.1988. N/Z: posrodku Raisa Gorbaczowa, zona Michaila Gorbaczowa sekretarza generalnego KPZR sklada gratulacje artystom. The opening night of the first Soviet-American co-production of a Broadway musical - Duke Ellington's "Sophisticated Ladies", Moscow, RUSSIA, 01/10/1988. Pictured: in the middle Raisa Gorbacheva, a wife of Mikhail Gorbachev General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union congratulates artists.
INTERNET + 100 %
EN_01038381_0016 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0018 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0019 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0020 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: zona Michalia Gorbaczowa - Raisa Gorbaczowa. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev's wife Raisa Gorbachova.
INTERNET +100%
EN_01038381_0021 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow i jego zona Raisa Gorbaczowa. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev and his wife Raisa Gorbachova.
INTERNET +100%
EN_01038381_0022 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Wiec przyjazni polsko-radzieckiej w Stoczni im. Adolfa Warskiego. Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow i jego zona Raisa Gorbaczowa. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Polish-Soviet friendship rally at Szczecin Shipyard. Szczecin, POLAND - 13/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev and his wife Raisa Gorbachova.
INTERNET +100%
EN_01129988_0005 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa, Szczecin, 13.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow i jego zona Raisa Gorbaczowa. /OTR 159_064/
INTERNET + 100%
EN_01038381_0017 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Powitanie na lotnisku Okecie. Warszawa, 11.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Welcoming ceremony at Okecie airport. Warszawa, POLAND - 11/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0023 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Ceremonia zlozenia kwiatow przed Grobem Nieznanego Zolnierza. Warszawa, 11.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Flower laying ceremony at the Tomb of the Unknown Solider. Warszawa, POLAND - 11/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0024 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Ceremonia zlozenia kwiatow przed Grobem Nieznanego Zolnierza. Warszawa, 11.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Flower laying ceremony at the Tomb of the Unknown Solider. Warszawa, POLAND - 11/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0025 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Wizyta w Polsce sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michaila Gorbaczowa. Powitanie na lotnisku Okecie. Warszawa, 11.07.1988 N/Z: Michail Gorbaczow i jego zona Raisa Gorbaczowa. Visit of General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev to Poland. Welcoming ceremony at Okecie airport. Warszawa, POLAND - 11/07/1988 Pictured: Mikhail Gorbachev and his wife Raisa Gorbachova.
INTERNET +100%
EN_01038381_0011 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS XIX Wszechzwiazkowa Konferencja Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Podczas konferencji uchwalono podstawowe zalozenia "pierestrojki" oraz powolano nowy organ ustawodawczy: Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR. Moskwa, 29.06.1988 N/Z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow. 19th Party Conference of the Communist Party of the Soviet Union. The conference launched the changes known as "perestroika" and introduced new legislative body: Congress of People's Deputies of the Soviet Union. Moscow, SOVIET UNION - 29/06/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0012 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS XIX Wszechzwiazkowa Konferencja Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Podczas konferencji uchwalono podstawowe zalozenia "pierestrojki" oraz powolano nowy organ ustawodawczy: Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR. Moskwa, 29.06.1988 N/Z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow. 19th Party Conference of the Communist Party of the Soviet Union. The conference launched the changes known as "perestroika" and introduced new legislative body: Congress of People's Deputies of the Soviet Union. Moscow, SOVIET UNION - 29/06/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0013 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS XIX Wszechzwiazkowa Konferencja Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Podczas konferencji uchwalono podstawowe zalozenia "pierestrojki" oraz powolano nowy organ ustawodawczy: Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR. Moskwa, 29.06.1988 N/Z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow. 19th Party Conference of the Communist Party of the Soviet Union. The conference launched the changes known as "perestroika" and introduced new legislative body: Congress of People's Deputies of the Soviet Union. Moscow, SOVIET UNION - 29/06/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0014 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS XIX Wszechzwiazkowa Konferencja Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Podczas konferencji uchwalono podstawowe zalozenia "pierestrojki" oraz powolano nowy organ ustawodawczy: Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR. Moskwa, 29.06.1988 N/Z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow. 19th Party Conference of the Communist Party of the Soviet Union. The conference launched the changes known as "perestroika" and introduced new legislative body: Congress of People's Deputies of the Soviet Union. Moscow, SOVIET UNION - 29/06/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0015 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS XIX Wszechzwiazkowa Konferencja Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Podczas konferencji uchwalono podstawowe zalozenia "pierestrojki" oraz powolano nowy organ ustawodawczy: Zjazd Deputowanych Ludowych ZSRR. Moskwa, 29.06.1988 N/Z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow. 19th Party Conference of the Communist Party of the Soviet Union. The conference launched the changes known as "perestroika" and introduced new legislative body: Congress of People's Deputies of the Soviet Union. Moscow, SOVIET UNION - 29/06/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_00087239_0006 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Spotkanie Michaila Gorbaczowa i Agostino Casaroli, sekretarza stanu Watykanu, Moskwa, 13.06.1988. N/z: Michail Gorbaczow, Agostino Casaroli
INTERNET +100%
EN_00087239_0002 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Spotkanie Michaila Gorbaczowa i Agostino Casaroli, sekretarza stanu Watykanu, Moskwa, 13.06.1988. N/z: Michail Gorbaczow, Agostino Casaroli
INTERNET +100%
EN_01038381_0010 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Szczyt ZSRR - USA. Moskwa, 29.05.1988 N/Z: sekretarz generalny Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michail Gorbaczow. USSR - USA summit meeting. Moscow, SOVIET UNION - 29/05/1988 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01098844_0003 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Szczyt ZSRR - USA, Moskwa, 29.05.1988 N/Z: pierwsze damy: USA - Nancy Reagan (P) i ZSRR - Raisa Gorbaczowa (L) przed Soborem Zasniecia Najswietszej Maryi Panny. USSR - USA summit meeting, Moscow, SOVIET UNION, 29/05/1988. Pictured: First ladies: of USA Nancy Reagan (R) and of USSR Raisa Gorbacheva (L) in the front of the Cathedral of the Dormition.
INTERNET +100%
EN_00911665_0009 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Szczyt ZSRR - USA. Moskwa, 31.05.1988 N/Z: prezydent USA Ronald Reagan podczas spotkania ze studentami Uniwersytetu Moskiewskiego (MGU). USSR - USA summit meeting. Moscow, SOVIET UNION - 31/05/1988 Pictured: US President Ronald Reagan during the meeting with sutdents at Moscow State University..
INTERNET +100%
EN_00911665_0010 WL
MOSCOU SOMMET REAGAN GORBATCHEV
INTERNET +100%
EN_00911665_0011 WL
MOSCOU SOMMET REAGAN GORBATCHEV
INTERNET +100%
EN_00911665_0012 WL
MOSCOU SOMMET REAGAN GORBATCHEV
INTERNET +100%
EN_00911665_0014 WL
A la fin du Sommet de Moscou, seance de pose reunissant les reagan et les Gorbatchev. Moscou, URSS - 05/1988./0809291541
INTERNET +100%
EN_01225586_0001 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Obchody Swieta Pracy w ZSRR. Moskwa, 01.05.1988. N/z: pierwszy sekretarz KPZR Michail Gorbaczow (w srodku), premier ZSRR Nikolaj Ryzkow (na prawo od Gorbaczowa) i inni dygnitarze KPZR na trybunie honorowej.
INTERNET + 100%
EN_00986350_0001 WL
PHOTO: EAST NEWS/ WOJTEK LASKI Kubanski przywodca Fidel Castro, Michail Gorbaczow, Andriej Gromyko i polski lider Wojciech Jaruzelski biora udzial w tradycyjnej paradzie wojskowej na Placu Czerwonym. 7 listopada 1987, Moskwa, Cuban leader Fidel Castro, Mikhail Gorbachev, Andrei Gromyko and Polish leader Wojciech Jaruzelski attend the traditional military parade in Red Square. Moscow, USSR - 07/11/1987 149852
INTERNET +100%
EN_01038381_0001 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01038381_0002 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) Michail Gorbaczow i Andriej Gromyko na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: (L-R) Mikhail Gorbachev and Andrei Gromyko.
INTERNET +100%
EN_01038381_0003 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Spotkanie w Panstwowym Palacu Kremlowskim. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: przemawia Michail Gorbaczow Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Meeting at the State Kremlin Palace. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: Mikhail Gorbachev deliveres a speech.
INTERNET +100%
EN_01038381_0004 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Spotkanie w Panstwowym Palacu Kremlowskim. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: przemawia Michail Gorbaczow Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Meeting at the State Kremlin Palace. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: Mikhail Gorbachev deliveres a speech.
INTERNET +100%
EN_01038381_0005 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: przywodcy krajow socjalistycznych (m.in. Fidel Castro, Michail Gorbaczow i Wojciech Jaruzelski) na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: leaders of the socialist countries (among them: Fidel Castro, Mikhail Gorbachev, Wojciech Jaruzelski).
INTERNET +100%
EN_01038381_0006 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) Michail Gorbaczow i Andriej Gromyko na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: (L-R) Mikhail Gorbachev and Andrei Gromyko.
INTERNET +100%
EN_01038381_0007 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0001 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0002 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) prezydent Kuby Fidel Castro, przewodniczacy Prezydium Rady Najwyzszej ZSRR Andriej Gromyko, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: president of Cuba Fidel Castro, Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet Andrei Gromyko, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet Prime Minister Nikolai Ryzhkov.
INTERNET +100%
EN_01059036_0003 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0004 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0005 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) prezydent Kuby Fidel Castro, przewodniczacy Prezydium Rady Najwyzszej ZSRR Andriej Gromyko, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: president of Cuba Fidel Castro, Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet Andrei Gromyko, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet Prime Minister Nikolai Ryzhkov.
INTERNET +100%
EN_01059036_0006 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) prezydent Kuby Fidel Castro, przewodniczacy Prezydium Rady Najwyzszej ZSRR Andriej Gromyko, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: president of Cuba Fidel Castro, Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet Andrei Gromyko, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet Prime Minister Nikolai Ryzhkov.
INTERNET +100%
EN_01059036_0007 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: prezydent Kuby Fidel Castro, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow i Przewodniczacy Rady Panstwa PRL Wojciech Jaruzelski na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: president of Cuba Fidel Castro, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Chairman of the Council of State of Poland Wojciech Jaruzelski.
INTERNET +100%
EN_01059036_0008 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) prezydent Kuby Fidel Castro, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow i Przewodniczacy Rady Panstwa PRL Wojciech Jaruzelski, Jegor Ligaczew na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: (L-R) president of Cuba Fidel Castro, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet prime minister Nikolai Nikolai Ryzhkov, Chairman of the Council of State of Poland Wojciech Jaruzelski, Yegor Ligachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0009 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0010 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (od lewej) prezydent Kuby Fidel Castro, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow i Przewodniczacy Rady Panstwa PRL Wojciech Jaruzelski na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: (L-R) president of Cuba Fidel Castro, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet prime minister Nikolai Nikolai Ryzhkov, Chairman of the Council of State of Poland Wojciech Jaruzelski.
INTERNET +100%
EN_01059036_0011 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0012 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0013 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.
INTERNET +100%
EN_01059036_0014 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: (m.in.) prezydent Kuby Fidel Castro, Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow, premier ZSRR Nikolaj Ryzkow, Przewodniczacy Rady Panstwa PRL Wojciech Jaruzelski na trybunie honorowej, przewodniczacy Prezydium Rady Najwyzszej ZSRR Andriej Gromyko, minister obrony, marszalek ZSRR Dmitrij Jazow, Jegor Ligaczow. Celebrations of 70th anniversary of October Revolution. Military parade at the Red Square. Moscow, SOVIET UNION - 07/11/1987 Pictured: (among others) president of Cuba Fidel Castro, General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev, Soviet prime minister Nikolai Nikolai Ryzhkov, Chairman of the Council of State of Poland Wojciech Jaruzelski, Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet Andrei Gromyko, minister of defense, marshal of USSR Dmitry Yazov, Yegor Ligachev.
INTERNET +100%
EN_01129988_0007 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow na trybunie honorowej podczas rocznicowych obchodow rewolucji pazdziernikowej na placu Czerwonym, Moskwa, 07.11.1987. /OTR 149_960/
INTERNET+ 100%
EN_01129988_0009 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow (L) i Andriej Gromyko przewodniczacy Prezydium Rady Najwyzszej ZSRR (P) na trybunie honorowej podczas rocznicowych obchodow rewolucji pazdziernikowej na placu Czerwonym, Moskwa, 07.11.1987. /OTR 149_960/
INTERNET+ 100%
EN_01137538_0988 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Obchody 70. rocznicy wybuchu Rewolucji Pazdziernikowej. Defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Moskwa, 07.11.1987 N/Z: Sekretarz Generalny KPZR Michail Gorbaczow i Przewodniczacy Rady Panstwa PRL Wojciech Jaruzelski na trybunie honorowej.
INTERNET +100%
EN_00986350_0002 WL
PHOTO: EAST NEWS/ WOJTEK LASKI Michail Gorbaczow i Andriej Gromyko podczas obchodow 70-tej rocznicy rewolucji pazdziernikowej, Moskwa, Rosja. Listopad 1987 Mikhail Gorbachev and Andrei Gromyko during the commemoration of the 70th Anniversary of the October Revolution. Moscow, USSR - 11/1987 149960
INTERNET +100%
EN_01038381_0008 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michail Gorbaczow z wizyta w Murmansku. Murmanski, 02.10.1987 General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev during his visit to Murmansk. Murmansk, SOVIET UNION - 02/10/1987
INTERNET +100%
EN_01038381_0009 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego Michail Gorbaczow z wizyta w Murmansku. Murmanski, 02.10.1987 General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev during his visit to Murmansk. Murmansk, SOVIET UNION - 02/10/1987
INTERNET +100%
EN_01098844_0002 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 30.05.1987. N/Z: Raisa Gorbaczowa, zona Michaila Gorbaczowa Sekretarza Generalnego KPZR. The Warsaw Pact Conference, Berlin, GERMANY, 30/05/1987. Pictured: Raisa Gorbacheva, a wife of Mikhail Gorbachev the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union.
INTERNET +100%
EN_01129988_0004 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 30.05.1987. N/Z: Michail Gorbaczow Sekretarz Generalny KPZR na berlinskim lotnisku. /OTR 144_459/
INTERNET + 100%
EN_01137538_0965 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 30.05.1987. N/Z: Raisa Gorbaczowa, zona Michaila Gorbaczowa Sekretarza Generalnego KPZR.
INTERNET +100%
EN_00018283_0027 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI BERLIN 29.05.1987 - MICHAIL GORBACZOW I ERICH HONECKER
INTERNET +100%
EN_00018283_0028 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI BERLIN 29.05.1987 - MICHAIL GORBACZOW
INTERNET +100%
EN_01098844_0001 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 28.05.1987. N/Z: Przewodniczacy Rady Panstwa NRD Erich Honecker wita Michaila Gorbaczowa Sekretarza Generalnego KPZR, na berlinskim lotnisku. The Warsaw Pact Conference, Berlin, GERMANY, 28/05/1987. Pictured: Chairman of the State Council of the German Democratic Republic Erich Honecker welcomes General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev at the Berlin airport.
INTERNET +100%
EN_01129988_0001 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI / EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 28.05.1987. N/Z: Przewodniczacy Rady Panstwa NRD Erich Honecker (L) i Michail Gorbaczow Sekretarz Generalny KPZR (C) na berlinskim lotnisku. /OTR 144_459/
INTERNET + 100%
EN_01173887_0001 WL
PHOTO: WOJTEK LASKI/EAST NEWS Konferencja przywodcow panstw sygnatariuszy Ukladu Warszawskiego, Berlin, 28.05.1987. N/Z: Przewodniczacy Rady Panstwa NRD Erich Honecker wita Michaila Gorbaczowa Sekretarza Generalnego KPZR, na berlinskim lotnisku.
INTERNET +100%
EN_01341915_0001 WL
Fot. Wojtek Laski / East News X zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Warszawa, Polska, 30.06.1986. N/z: Michail Gorbaczow, Sekretarz Generalny Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0016 WL
Fot. Wojtek Laski / East News X Zjazd PZPR. Warszawa, 29.06.1986. N/z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0017 WL
Fot. Wojtek Laski / East News X Zjazd PZPR. Warszawa, 29.06.1986. N/z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0018 WL
Fot. Wojtek Laski / East News X Zjazd PZPR. Warszawa, 29.06.1986. N/z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0019 WL
Fot. Wojtek Laski / East News X Zjazd PZPR. Warszawa, 29.06.1986. N/z: sekretarz generalny KPZR Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_00018283_0021 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI 1986 - MICHAIL GORBACZOW
INTERNET +100%
EN_00018283_0024 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI 1986 - MICHAIL GORBACZOW
INTERNET +100%
EN_00018283_0025 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI 1985 - MICHAIL GORBACZOW W PARYZU
INTERNET +100%
EN_00018283_0032 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI MICHAIL GORBACZOW - 1986
INTERNET +100%
EN_01195085_0001 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Wizyta przywodcy ZSRR Michaila Gorbaczowa we Francji. Paryz, 03.10.1985. N/z: Michail Gorbaczow (przemawia), pierwszy od prawej mer Paryza (i przyszly prezydent Francji) Jacques Chirac.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0002 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Wizyta przywodcy ZSRR Michaila Gorbaczowa we Francji. Paryz, 03.10.1985. N/z: Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0003 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Wizyta przywodcy ZSRR Michaila Gorbaczowa we Francji. Paryz, 03.10.1985. N/z: na pierwszym planie (L-P) mer Paryza (i przyszly prezydent Francji) Jacques Chirac, Michail Gorbaczow.
INTERNET + 100%
EN_01195085_0015 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Przywodca Zwiazku Radzieckiego Michail Gorbaczow. Lata 80.
INTERNET + 100%
EN_00284451_0001 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI Michael Sergejewitsch Gorbatschow (2.v.l.), Generalsekret??r des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und Ivan Koniev, Russischer Marschall, Delegation zum Treffen der Mitglieder des Warschauer Pakts 25.04.1985, Politik, Kommunismus, Ostblock, Ostblockstaaten, Europa, Osteuropa. [The delegation being welcomed for a meeting of Member States of the Warsaw Pact, a friendship and mutual support pact designed in reply to the integration of rearmed West Germany within NATO. On the 2nd on the left, MikhaA?l GORBACHEV and on the left, the Russian Marshall Ivan KONIEV. 04/25/1985] (Farbtechnik: sRGB, 24.38 MByte vorhanden)
INTERNET +100%
EN_00987092_0001 WL
PHOTO: EAST NEWS/ WOJTEK LASKI Trzej kazacy wraz z Michailem Gorbaczowem w prawym gornym rogu. Pozostale: od prawej: Mirkailovich Michailovich Donskov, Viktor Kartashov i Boris Grigorievicz Galerkin. Priwolnoe, Rosja Les trois mousquetaires dont Mikhail Gorbatchev en haut a droite. Les autres sont Mirkailovich Mikhailovich Donskov, Victor Kartashov et Boris Grigorievich Galerkin. Privolnoe, URSS. 174157
INTERNET +100%
EN_00987092_0002 WL
PHOTO: EAST NEWS/ WOJTEK LASKI Michail Gorbaczow ( pierwszy z lewej w górnym rzędzie ) z przyjaciolmi. Priwolnoe, Rosja Mikhail Gorbatchev posant avec ses camarades. Privolnoe, URSS. 174157
INTERNET +100%

góra

1
... z 2
Rocznice 2018 Na wyłączność