zamknij [x]
do:

Dynastia Romanowów (297)

23... z 3
EN_01199338_0027 CHR
His1500996 - Portrait de Georges , Prince de galles ( 1865 - 1936 ) - Photographie Anonyme - Coll. Historymages
EN_01096769_0001 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Anastazja i Maria Romanowe w szpitalu . I wojna swiatowa Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Anastasia and Maria Romanov in a hospital. I world war. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0002 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Rodzina carska na przejazdzce. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's family on the ride. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0003 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Anastazja Romanowa Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Anastasia Romanov Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0004 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Druga od lewej: corka cara Mikolaja II Olga Romanowa, Krym 1916. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. The second from the left: The tsar's Nicholas II daughter Olga Romanov. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0005 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Corki cara Mikolaja II. N/Z: (od lewej) X, Anastazja, Tatiana Romanowe. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's Nicholas II daughters. Pictured: (from the left) X, Anastazja, Tatiana. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0006 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Car Mikolaj II Romanow z corkami. N/Z: (od lewej) Maria, Anastazja, Olga, car Mikolaj II, Tatiana. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar Nicholas II Romanov with daughters. Pictured: (from the left) Maria, Anastasia, Olga, tsar Nicholas II, Tatiana. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0007 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Corki cara Mikolaja II. N/Z (od lewej) Maria, Olga, Tatiana Romanowe. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's Nicholas II daughters. Pictured: (from the left) Maria, Olga, Tatiana Romanov. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0008 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0009 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Anastazja Romanowa Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Anastasia Romanov Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0010 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Tatiana Romanowa, Krym, 1916 Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tatiana Romanov, Crimea, 1916 Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0011 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Anna Wyrubowa - bliska przyjaciolka carycy. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_01096769_0012 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dzieci cara Mikolaja II na Krymie 1916. N/Z: (od lewej) Maria, Olga, Aleksy, X, Tatiana Romanowowie. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's Nicholas II children. Pictured: (from the left) Maria, Olga, Alexei, X, Tatiana Romanov. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0013 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Coki cara Mikolaja II Anastazja i Maria Romanowe w szpitalu, I wojna swiatowa. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's Nicholas II daughters Anastasia and Maria Romanov in hospital, I world war. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0014 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Olga Romanowa, corka cara Mikolaja II na Krymie 1916. Zdecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar's Nikolas II daughter Olga Romanov. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0015 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Car Rosji Mikolaj II Zjdecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar of Russia Nicholas II Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0016 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0017 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Car Mikolaj II z rodzina. Ropsza 1915. N/Z: (od lewej) Olga, Tatiana, Aleksy, NN, car Mikolaj II. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar Nicholas II with a family. Ropsha 1915. Pictured (from the left) Olga, Tatiana, Alexei, NN, Nicholas II. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0018 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Car Mikolaj II z rodzina.. Ropsza 1915. Zdjecia rodziny carskiej kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar Nicholas II with a family. Ropsha 1915. Photos of Tsar of Russia Nicholas II and his family colored by his daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0019 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Dzieci cara Mikolaja II. N/Z: od lewej Aleksy Romanow, corki cara. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Children of Tsar Nicholas II. Pictured: from the left Alexei Romanow, tsar's daughters. The photo is colored by tsar's daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0020 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina cara Mikolaja II Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Family of tsar Nicholas II The photo is colored by tsar's daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0021 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Olga Romanowa , corka cara Mikolaja II w swojej sypialni. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Daughter of Tsar Nicholas II - Olga Romanov in her bedroom. The photo is colored by tsar's daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0022 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Olga Romanow corka cara Mikolaja II, 1916 Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II Olga Romanov daughter od tsar Nicholas II, 1916 Photos colored by tsar's daughters.
INTERNET +100%
EN_01096769_0023 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Car Mikolaj II, 1915 Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II. Tsar Nicholas II, 1915 The photo is colored by tsar's daughters.
INTERNET +100%
EN_01088770_0001 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, Russia, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0002 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, Russia, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0003 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, poczatek XX wieku. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, Russia, the beginning of the 20th century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0004 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow grajacy w tenisa, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov playing tennis, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0005 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: z przodu car Mikolaj II Romanow kapiacy sie w jeziorze, poczatek XX wieku. The Romanov Dynasty. Pictured: at the front Tsar Nicholas II Romanov bathing in a lake, the beginning of the 20th century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0007 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. The Romanov Dynasty.
INTERNET +100%
EN_01088770_0010 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, poczatek XX wieku. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, RUSSIA, the beginning of the 20th century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0011 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Bolszewicy bezposrednio zaangazowani w zamordowanie carskiej rodziny Romanowow., poczatek XX wieku. N/Z: Grigorij Nikulin zastepca szefa jekaterynburskiej Czeki. Bolsheviks personally involved in Romanov family assassination, the beginning of the 20th century. Pictured: Grigory Nikulin.
INTERNET +100%
EN_01088770_0012 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: Wielkie Ksiezne Mikolajewny Romanowe, corki cara Mikolaja II Romanowa, od lewej Maria, Tatiana, Anastazja i Olga, ok 1914. The Romanov Dynasty. Pictured: Grand Duchesses of Russia, daughters of Tsar Nicholas II Romanov, from the left Maria, Tatiana, Anastasia and Olga, RUSSIA, circa 1914.
INTERNET +100%
EN_01088770_0014 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: carewicz Aleksy Romanow, syn cara Mikolaja II, ok. 1913. The Romanov Dynasty. Pictured: Crown Prince Alexei Romanov, only son of Tsar Nicholas II, circa 1913.
INTERNET +100%
EN_01088770_0015 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: miejsce zakopania zwlok rodziny Romanowow, okolice Jekaterynburga. The Romanov Dynasty. Pictured: the place where corpses of Romanov family were burried, nearby Yekaterinburg, RUSSIA.
INTERNET +100%
EN_01088770_0016 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow ze swa zona caryca Aleksandra Fiodorowna, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov with his wife Tsarina Alexandra Feodorovna, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0017 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Grupa Bolszewikow odpowiedzialna za zabicie cara Mikolaja II i jego rodziny, poczatek XX wieku. The group of Bolsheviks responsible for the assassination of Tsar Nicholas II and his family, RUSSIA, the beginning of the 20th century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0018 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: spotkanie rodzinne, w srodku stojacy w bialej marynarce car Mikolaj II Romanow, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: family meeting, at the middle wearing white jacket Tsar Nicholas II Romanov, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0019 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, poczatek XX wieku. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, Russia, the beginning of the 20th century.
INTERNET +100%
EN_01088770_0020 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Dynastia Romanowow. N/Z: car Mikolaj II Romanow, przelom wiekow. The Romanov Dynasty. Pictured: Tsar Nicholas II Romanov, Russia, turn of the century.
INTERNET +100%
EN_01087020_0001 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Rodzina carska w swej posiadlosci w Ropszy, 1915.
INTERNET +100%
EN_01087020_0002 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION / EAST NEWS Rodzina carska na przejazdzce, fotografia kolorowana przez corki Mikolaja II, 1915.
INTERNET +100%
EN_01087020_0004 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION / EAST NEWS Rodzina carska na przejazdzce, fotografia kolorowana przez corki Mikolaja II, 1915.
INTERNET +100%
EN_01087020_0006 DIF
PHOTO: LASKI DIFFUSION/EAST NEWS Rodzina carska wizytujaca okrety Floty Czarnomorskiej, Sewastopol, 1915. N/Z: Rodzina carska z zaloga pancernika Impieratrica Marija (Cesarzowa Maria Fiodorowna), fotografia kolorowana przez corki Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_01087020_0007 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Corki cara Mikolaja II Maria i Anastazja z wizyta w szpitalu. I wojna swiatowa. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0053 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0054 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II, CARSKIE SIOLO PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0056 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II I ALEKSANDRA PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0057 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0058 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0059 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA RODZINA CARSKA - MARIA ROMANOWA I ALEKSY PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0060 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II ROMANOW PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0061 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II ROMANOW, 1917 PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0062 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II ROMANOW, (ur.6 maja 1868 - zm. 17 lipca 1918) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0063 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA CAR MIKOLAJ II ROMANOW I Tatiana Nikolajewna Romanowa (ur. 10 czerwca 1897 - zm. 17 lipca 1918) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0064 DIF
PHOTO: EAST NEWS/ARCHIWALIA Olga Nikolajewna Romanowa, corka cara Mikolaja II (ur. 15 listopada 1895 - zm. 17 lipca 1918) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0036 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Car Mikolaj II. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0037 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Car Mikolaj II. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0038 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0039 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska na Krymie Olga i Tatiana. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0040 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0041 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0042 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska na Krymie Olga i Tatiana Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0043 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0044 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0046 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Olga Romanowa na Krymie, 1916. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0049 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0050 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Corki cara Mikolaja II Maria i Anastazja z wizyta w szpitalu. I wojna swiatowa. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0051 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Corki cara Mikolaja II z wizyta w szpitalu Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909729_0052 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina carska. Zdjecie kolorowane przez corki cara Mikolaja II.
INTERNET +100%
EN_00909726_0004 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION KROLOWA WIKTORIA, JEJ SYN EDWARD, CAR MIKOLAJ II, JEGO ZONA CARYCA ALEKSANDRA (ALICE VON HESSEN) I ICH PIERWSZA CORKA OLGA, ok. 1895. BRITISH QUEEN VICTORIA Undatiert Gruppenbild mit Königin Victoria von England (1819-1901), Prinz Edward VII (rechts), Zar Nikolaus II von Rußland (1868-1918), seine Frau Zarin Alexandra und Tochter Olga.
INTERNET +100%
EN_00909729_0001 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION JACHT RODZINY ROMANOWYCH. ROMANOV FAMILY YACHT.
INTERNET +100%
EN_00909729_0002 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION JACHT RODZINY ROMANOWYCH. ROMANOV FAMILY YACHT.
INTERNET +100%
EN_00909729_0004 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Melita-Wiktoria i Kiryl Wladimirowicz PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0005 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanow z mezem Mikolajem Michajlowiczem i dziecmi. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0008 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanow z mezem Aleksandrem i corka Irina. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0009 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Dzieci Wielkiej Ksiezny Xeni Romanow: PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0010 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Kiryl Romanow PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0011 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Car Aleksander II (ur. 29 kwietnia 1818 w Moskwie, zm. 13 marca 1881 w Sankt Petersburgu) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0012 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Syn Aleksandra II Wladimir z zona Maria. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0013 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Maria Aleksandrowa Romanowa ( ur. 17 pazdziernika 1853 w Carskim Siole kolo Sankt Petersburga; zm. 22 pazdziernika 1920 w Zurychu), wielka ksiezna Rosji, ksiezna Edynburga, ksiezna Saxe-Coburg-Gotha., corka Aleksandra II, matka Melity-Wiktorii. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0014 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Wladimir, syn cara Aleksandra II, z zona Maria. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0015 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Aleksander II z synem Michailem. Carskie Siolo 1894. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0016 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanowa z mezem Mikolajem Michailowiczem i bratem Mikolajem II. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0017 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Wladimir, syn cara Aleksandra II. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0018 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Wladimir, syn cara Aleksandra II. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0019 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanow, siostra cara Mikolaja II z dziecmi. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0021 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Dzieci cara Mikolaja II Romanowa - od gory Tatiana, Olga, Maria, Anastazja, Aleksy. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0022 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Dzieci cara Mikolaja II Romanowa - od lewej Maria, Tatiana, Olga, Aleksy, Anastazja. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0027 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Rodzina cara Mikolaja II Romanowa - Tatiana i caryca Aleksandra Fiodorowna (Alicja Heska) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0029 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Syn cara Mikolaja II Romanowa - Aleksy PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0030 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Caryca Aleksandra Fiodorowna Romanowa (Alicja Heska) PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0032 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Caryca Maria Aleksandrowna (Maria Heska), ur. 8 sierpnia 1824 w Darmstadt, zm. 8 czerwca 1880 w Sankt Petersburgu, zona cara Aleksandra II. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0033 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Wladimir, syn cara Aleksandra II, jego zona Maria i ich dzieci. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0034 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanowa, siostra cara Mikolaja II, z dziecmi Irina i Sergejem. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00909729_0035 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Xenia Romanowa z dzieA?mi. PHOTOS OF THE ROMANOV FAMILY.
INTERNET +100%
EN_00063634_0002 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI CARYCA ALEKSANDRA Z DAMA DO TOWARZYSTWA ANNA WIRUBOWA.
INTERNET +100%
EN_00063647_0015 WL
Fot. Wojtek Laski / East News Karty Romanowych- Grigorij Rasputin - wlasciwie Grigorij Jefimowicz Nowych (1872-1916), rosyjski awanturnik, mnich i uzdrowiciel, chlop z tobolskiej guberni. 1905-1916 odgrywal znaczna role na dworze Mikolaja II. Oskarzany o rozpustny tryb zycia i podejrzany o wspolprace z Niemcami. Zamordowany przez grupe monarchistow usilujacych ratowac prestiz monarchii.
INTERNET +100% INTERNET +100%
EN_00063647_0014 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH - car PIOTR II
INTERNET +100%
EN_00063647_0013 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Piotr I Romanow, zwany Wielkim (1672-1725), syn Aleksego Michajlowicza Romanowa, car rosyjski od 1682, cesarz od 1721, tworca nowozytnej Rosji. 1682 wraz z bratem Iwanem zostal powolany na tron, a ich starsza siostra Zofia sprawowala wladze regentki. 1689 wystapil przeciwko spiskujacej Zofii, osadzil ja w klasztorze. Byl pierwszym z carow rosyjskich, kt??ry podrozowal za granice.
INTERNET +100%
EN_00063647_0012 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Pawel I Romanow (1754-1801), syn Katarzyny II, cesarz rosyjski od 1796. W okresie maloletniosci wiazano z nim plany odsuniecia od wladzy Katarzyny II (projekty Panina). Nie dopuszczany do rzadow przez matke, cale lata spedzal poza dworem.
INTERNET +100%
EN_00063647_0011 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Mikolaj II Romanow (1868-1918), ostatni car Rosji 1894-1917, syn Aleksandra III. Przeciwnik wszelkich reform, kontynuowal linie polityczna ojca. Wladca niezdecydowany, nieudolny, jego panowanie okreslane bylo mianem autokracji bez autokraty. Chcac oderwac uwage Rosjan od problemow wewnetrznych kraju, zniwelowac nastroje rewolucyjne, sprowokowal wojne z Japonia (1904-1905).
INTERNET +100%
EN_00063647_0010 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH - ALEKSANDR DANILOWICZ MENSCHIKOW (1690-1729) ksiaze rosyjski, feldmarszalek. Bliski przyjaciel cara Piotra I. W latach 1706-1707 dowodca rosyjskich sil wojskowych walczacych na ziemiach polskich przeciw Szwedom. Po zwycieskiej bitwie pod Poltawa (1709) mianowany feldmarszalkiem, dodatkowo uhonorowany tytulem ksiazecym.
INTERNET +100%
EN_00063647_0009 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Katarzyna II Wielka, ksiezna Sophia Augusta Anhalt-Zerbst (1729-1796), cesarzowa Rosji od 1762. Wstapila na tron po wymuszonej abdykacji swego meza Piotra III, ktory wkrotce po ustapieniu zostal zabity w celowo sprowokowanej przez oficerow burdzie. Doprowadzila do wycofania sie Rosji z wojny siedmioletniej (1756-1763) i przerwala przygotowania do wojny z Dania. Utrzymala w mocy dekret Piotra III o wolnosciach szlacheckich, poczatkowo zniosla akt w sprawie sekularyzacji dobr koscielnych, co zjednalo jej poparcie szlachty i duchowienstwa.
INTERNET +100%
EN_00063647_0008 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH - KATARZYNA I - wlasciwie Marta Skawronska (1684-1727), cesarzowa Rosji od 1724. Prawdopodobnie corka osiadlego w Kurlandii wloscianina litewskiego. Wzieta jako branka po wkroczeniu Rosjan do Marienburga, podarowana zostala A.D. Mienszykowowi. Przeszla na prawoslawie w 1709, wyszla za maz za cesarza Piotra I w 1712. Koronowana na cesarzowa w 1724, panowala po smierci Piotra I w latach 1725-1727. Faktyczne rzady sprawowal jej dawny opiekun A.D. Mienszykow przy pomocy tzw. Najwyzszej Tajnej Rady. Przed smiercia wyznaczyla na nastepce tronu wnuka Piotra Wielkiego - Piotra II.
INTERNET +100%
EN_00063647_0004 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Biron Ernst Johann (1690-1772), szlachcic niemiecki z Kurlandii. Ksiaze Kurlandii (poprzednio lenno polskie) w latach 1737-1740 i 1763-1769. Faworyt carycy Anny. Wywar?? decydujacy wplyw na zycie polityczne Rosji. Okres jego wszechwladzy charakteryzujacy sie naduzyciami finansowymi i przesladowaniami, zwano "bironowszczyzna". Po smierci byl regentem Rosji. Obalony w 1740 i zeslany. Ulaskawiony przez Katarzyne II, w 1763 zosta?? ponownie ksieciem Kurlandii.
INTERNET +100%
EN_00063647_0003 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH - ANNA IWANOWNA (1693-1740), corka Iwana V, starszego brata Piotra I Romanowa, 1730-1740 cesarzowa Rosji . 1710 wydana za maz za ksiecia Kurlandii, Fryderyka Wilhelma Kettlera, owdowiala 1711. Powolana na tron rosyjski przez Najwyzsza Tajna Rade po smierci Piotra II Romanowa i wygasnieciu meskiej linii dynastii Romanowow.
INTERNET +100%
EN_00063647_0002 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH - ALEKSIEJ PIETROWICZ (1690-1718)
INTERNET +100%
EN_00063647_0001 WL
PHOTO: EAST NEWS/WOJTEK LASKI KARTY ROMANOWYCH Aleksy Romanow (1629-1676), syn Michala Romanowa, od 1645 car rosyjski.
INTERNET +100%
EN_00170023_0005 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II TATIANA ROMANOWA
INTERNET +100%
EN_00170023_0006 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II OLGA LIKADIA NIKOLAJEWNA ROMANOWA
INTERNET +100%
EN_00170023_0009 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II ALEKSY, ANASTAZJA, MARIA, TATIANA, OLGA
INTERNET +100%
EN_00268292_0002 DIF
PHOTO:LASKI DIFFUSION/EAST NEWS CESARZOWA ALEKSANDRA FIODOROWNA ROMANOWA ZONA CARA MIKOLAJA II. PORTRAIT OF EMPRESS ALEXANDRA FEODOROVNA ROMANOVA WIFE OF TSAR NICHOLAS II.
INTERNET +100%
EN_00268292_0001 DIF
PHOTO:LASKI DIFFUSION/EAST NEWS PORTRET CARA MIKOLAJA II. PORTRAIT OF TSAR NICHOLAS II.
INTERNET +100%
EN_00268285_0001 DIF
PHOTO: EAST NEWS/LASKI DIFFUSION ICH IMPERATORSKA WIELKOSC NIKOLAJ ALEKSANDROWICZ I ALEKSANDRA FIODOROWNA Z DZIECMI.
INTERNET +100%
EN_00221818_0013 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS OBRAZ COREK CARA MIKOLAJA II (OD LEWEJ DO PRAWEJ): OLGA, TATIANA, MARIA, ANASTAZJA. PICTURE OF TSAR NICHOLAS II (FROM THE LEFT TO THE RIGHT): OLGA, TATYANA, MARIA, ANASTASIA.
EN_00221818_0011 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS PORTRET CARA ROSJI ALEKSANDRA II ROMANOWA NAMALOWANY PRZEZ CORKE
INTERNET +100%
EN_00221818_0009 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS PORTRET CARA ROSJI ALEKSANDRA II ROMANOWA NAMALOWANY PRZEZ CORKE
INTERNET +100%
EN_00221818_0006 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS WYSTAWA "ROMANOWOWIE", PORTRET CESARZOWEJ ALEKSANDRY FIODOROWNEJ ROMANOWEJ ZONY CARA MIKOLAJA II. THE EXHIBITION "ROMANOV", PORTRAIT OF EMPRESS ALEXANDRA FEODOROVNA ROMANOVA WIFE OF TSAR NICHOLAS II.
INTERNET +100%
EN_00221818_0005 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS WYSTAWA "ROMANOWOWIE", PORTRET CESARZOWEJ ALEKSANDRY FIODOROWNEJ ROMANOWEJ ZONY CARA MIKOLAJA II. THE EXHIBITION "ROMANOV", PORTRAIT OF EMPRESS ALEXANDRA FEODOROVNA ROMANOVA WIFE OF TSAR NICHOLAS II.
INTERNET +100%
EN_00221818_0004 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS WYSTAWA "ROMANOWOWIE", PORTRET CARA MIKOLAJA II. THE EXHIBITION "ROMANOV", PORTRAIT OF TSAR NICHOLAS II.
INTERNET +100%
EN_00221818_0003 WL
PHOTO:WOJTEK LASKI/EAST NEWS WYSTAWA "ROMANOWOWIE", PORTRET CARA MIKOLAJA II. THE EXHIBITION "ROMANOV", PORTRAIT OF TSAR NICHOLAS II
INTERNET +100%
EN_00170023_0001 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II OD LEWEJ: ANASTAZJA I OLGA
INTERNET +100%
EN_00170023_0002 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW
INTERNET +100%
EN_00170023_0004 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION Le tsar??vitch Alexis, fils de Nicolas II. DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II ALEKSY ROMANOW
INTERNET +100%
EN_00170023_0008 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW DZIECI ROSYJSKIEGO IMPERATORA MIKOLAJA II OLGA, TATIANA, MARIA, ANASTAZJA, ALEKSY
INTERNET +100%
EN_00170023_0010 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW
INTERNET +100%
EN_00170023_0011 DIF
PHOTO:EAST NEWS/LASKI DIFFUSION DYNASTIA ROMANOW ELIZABET DE HESSE, ELZBIETA FIODOROWA (HESKA), KSIEZNICZKA HESJI I RENU; ZONA WIELKIEGO KSIECIA SERGIUSZA ALEKSANDROWICZA ROMANOWA; SWIETA PRRAWOSLAWNA
INTERNET +100%

góra

23... z 3
Rocznice 2018 Na wyłączność