EN_01442357_1381

EN_01442357_1381
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A woman walks by a line of riot police in combat gear during a protest in Minsk, Belarus, Sunday, Aug. 23, 2020. Demonstrators are taking to the streets of the Belarusian capital and other cities, keeping up their push for the resignation of the nation's authoritarian leader, president Alexander Lukashenko, in a massive outburst of dissent that has shaken the country since dubious presidential elections two weeks ago.(AP Photo/Dmitri Lovetsky), APTOPIX
2020-08-23
AP/Associated Press/East News
Associated Press
AP
20236619146606
5,52MB
43cm x 29cm przy 300dpi
2020, 23, A, AGO, ALEXANDER, AND, AP, APTOPIX, ARE, AUG, AUTHORITARIAN, BELARUS, BELARUSIAN, BY, CAPITAL, CITIES, COMBAT, COUNTRY, DEMONSTRATORS, DISSENT, DMITRI, DUBIOUS, DURING, ELECTIONS, FOR, GEAR, HAS, IN, KEEPING, LEADER, LINE, LOVETSKY, LUKASHENKO, MASSIVE, MINSK, NATION, OF, OTHER, OUTBURST, POLICE, PRESIDENT, PRESIDENTIAL, PROTEST, PUSH, RESIGNATION, RIOT, SHAKEN, SINCE, STREETS, SUNDAY, TAKING, THAT, THE, THEIR, TO, TWO, UP, WALKS, WEEKS, WOMAN,