EN_01437804_3302

EN_01437804_3302
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
TOPSHOT - Belarus opposition supporters attend a rally in central Minsk on August 16, 2020. - The Belarusian strongman, who has ruled his ex-Soviet country with an iron grip since 1994, is under increasing pressure from the streets and abroad over his claim to have won re-election on August 9, with 80 percent of the vote. (Photo by Sergei GAPON / AFP)
arch41
2020-08-16
SERGEI GAPON/AFP/East News
AFP
SERGEI GAPON
Topshots_AFP_1WJ736
4,06MB
41cm x 24cm przy 300dpi
16, 1994, 2020, 80, 9, A, ABROAD, AN, AND, ATTEND, AUGUST, BELARUS, BELARUSIAN, BY, CENTRAL, CLAIM, COUNTRY, DEMONSTRATION, EX-SOVIET, FROM, GAPON, GRIP, HAS, HAVE, HIS, HORIZONTAL, IN, INCREASING, IRON, IS, MINSK, OF, ON, OPPOSITION, OVER, PERCENT, POLITICS, PRESSURE, RALLY, RE-ELECTION, RULED, SERGEI, SINCE, STR, STREETS, STRONGMAN, SUPPORTERS, THE, TO, TOPSHOT, TOPSHOTS, UNDER, VOTE, WHO, WITH, WON,