EN_01439393_0034

EN_01439393_0034
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
24.07.2020 Sopot Stand-Up Festival 2020 w Operze Lesnej n/z Blazej Krajewski Fot. Karol Makurat/REPORTER
2020-07-24
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
Karol Makurat/REPORTER
SOPOTSTANDUOPERA24072020BIG-1059
1,78MB
30cm x 20cm przy 300dpi
07, 2020, 24, BLAZEJ, FESTIVAL, FESTIWAL, KAROL, KOMEDIANT, KRAJEWSKI, LESNA, LESNEJ, LIVE, MAKURAT, NA, OPERA, OPERZE, POLAND, POLSCE, POLSKA, POLSKI, POLSKIEJ, REPORTER, SHOW, SOPOCIE, SOPOT, STAND, STAND-UP, STAND-UPER, STANDUP, STANDUPER, UP, W, WYSTAPIENIE, WYSTEP, Z, ZYWO,