EN_01439340_0007

EN_01439340_0007
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
PHOTO: VIPHOTO/EAST NEWS PILCHOWICE 30.07.2020 MOST KOLEJOWY W PILCHOWICACH
2020-07-30
VIPHOTO/East News
VIPHOTO
VIPHOTO
VIP_MOST300720_09
3,85MB
19cm x 34cm przy 300dpi
07, 2020, 30, CRUISE, EAST, IMPOSSIBLE, KOLEJOWY, MISSION, MOST, NEWS, PHOTO, PILCHOWICACH, PILCHOWICE, TOM, VIPHOTO, W,