EN_01439249_0005

EN_01439249_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Luke Jerram's Gaia is a reproduction of the planet, created through the combination of high definition images provided by NASA. In 2019 Jerram was named a member of the Royal Astronomical Society. The installation, seven meters in diameter, is accompanied by a sound composition by Dan Jones ,Rome,ITALY-30-07-2020//AGFEDITORIAL_MF300720-06/2007301147
2020-07-30
Mimmo Frassineti/AGF/SIPA/SIPA/East News
SIPA
Mimmo Frassineti/AGF/SIPA
SIPA.00974729000005
3,96MB
41cm x 27cm przy 300dpi
2019, A, ACCOMPANIED, AGF, AGFEDITORIAL, ASTRONOMICAL, BY, COMBINATION, COMPOSITION, CREATED, DAN, DEFINITION, DIAMETER, FRASSINETI, GAIA, HIGH, IMAGES, IN, INSTALLATION, IS, JERRAM, JONES, LUKE, MEMBER, METERS, MIMMO, NAMED, NASA, OF, PLANET, PROVIDED, REPRODUCTION, ROME, ROYAL, SEVEN, SOCIETY, SOUND, THE, THROUGH, WAS,