EN_01439249_0004

EN_01439249_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
An Atlas V rocket with NASA's Perseverance rover stands ready for launch tomorrow morning at pad 41 at Cape Canaveral Air Force Station. As the key component of the Mars 2020 mission, Perseverance is scheduled to land on the Red Planet in February 2021 where it will seek signs of ancient life and collect rock and soil samples for possible return to Earth. - Paul Hennessy / SOPA Images//SOPAIMAGES_SOPA0167/2007301126
2020-07-29
SOPA Images / SIPA/SIPA/SIPA/East News
SIPA
SOPA Images / SIPA/SIPA
SIPA.00974720000004
1,87MB
36cm x 23cm przy 300dpi
2020, 2021, 41, AIR, AN, ANCIENT, AND, AS, AT, ATLAS, CANAVERAL, CAPE, COLLECT, COMPONENT, EARTH, EXPLORATION, FEBRUARY, FLORIDA, FOR, FORCE, HENNESSY, IMAGES, IN, IS, IT, KEY, LAND, LAUNCH, LIFE, MARS, MISSION, MORNING, NASA, OF, ON, PAD, PAUL, PERSEVERANCE, PLANET, POSSIBLE, READY, RED, RETURN, ROCK, ROCKET, ROVER, SAMPLES, SCHEDULED, SCIENCE, SEEK, SIGNS, SOIL, SOPA, SOPAIMAGES, SPACE, STANDS, STATES, STATION, THE, TO, TOMORROW, ULA, UNITED, V, WHERE, WILL, WITH,