EN_01434823_0044
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
May not be licensed in Portugal. May not be licensed in Spain.
Spanish King Felipe VI and Letizia Ortiz during a visit to El Esqueleto Civic Center at southern polygon on occasion of their travel tor Andalucia in Sevilla on Monday, 29 June 2020.
Para królewska Hiszpanii z wizytą w Sewilli
2020-06-28
GTRES/G3 Online/East News
G3 Online
GTRES
U460718_007
2,49MB
17cm x 25cm przy 300dpi
2020, 29, A, AND, ANDALUCIA, AT, CENTER, CIVIC, DURING, EL, ESQUELETO, FELIPE, GTRES, IN, JUNE, KING, LETIZIA, MONDAY, OCCASION, OF, ON, ORTIZ, POLYGON, SEVILLA, SOUTHERN, SPANISH, THEIR, TO, TOR, TRAVEL, VI, VISIT,