EN_01434823_0033
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Spanish King Felipe VI and Letizia Ortiz during a visit to Patios de Cordoba on occasion of their travel to Andalucia in Cordoba on Monday, 29 June 2020.
2020-06-29
GTRES/G3 Online/East News
G3 Online
GTRES
U460721_040
1,47MB
23cm x 15cm przy 300dpi
2020, 29, A, AND, ANDALUCIA, CORDOBA, DE, DURING, FELIPE, GTRES, IN, JUNE, KING, LETIZIA, MONDAY, OCCASION, OF, ON, ORTIZ, PATIOS, SPANISH, THEIR, TO, TRAVEL, VI, VISIT,