EN_01434382_0005

EN_01434382_0005
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6273392 25.06.2020 A rainbow flag, commonly known as the gay pride flag or LGBT pride flag, is seen hanging on the facade of the the U.S. Embassy building to mark the anniversary when it was flew for the first time at the San Francisco Gay Freedom Day Parade celebration on June 25, 1978, in Moscow, Russia. Alexey Maishev / Sputnik
2020-06-25
Alexey Maishev/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexey Maishev
6273392_5ef4af484fd63
6,03MB
47cm x 31cm przy 300dpi
06, 1978, 2020, 25, A, ALEXEY, ANNIVERSARY, AS, AT, BISEXUAL, BUILDING, CELEBRATION, COMMONLY, DAY, EMBASSY, FACADE, FIRST, FLAG, FLEW, FOR, FRANCISCO, FREEDOM, GAY, HANGING, IN, IS, IT, JUNE, KNOWN, LESBIAN, LGBT, MAISHEV, MARK, MOSCOW, OF, ON, OR, PARADE, PRIDE, RAINBOW, RIGHTS, RUSSIA, SAN, SEEN, SPUTNIK, STATES, THE, TIME, TO, TRANSGENDER, U, UNITED, WAS, WHEN,