EN_01429903_1212
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Security personnel stand beside the wreckage of a plane at the site after a Pakistan International Airlines aircraft crashed in a residential area days before, in Karachi on May 24, 2020. - Ninety-seven people were killed and two survived when a passenger plane crashed into homes in Pakistan's southern city of Karachi on May 22. (Photo by Asif HASSAN / AFP)
Katastrofa samolotu pasażerskiego w Karachi
2020-05-24
ASIF HASSAN/AFP/East News
AFP
ASIF HASSAN
AFP_1S70WW
3,11MB
47cm x 31cm przy 300dpi
2020, 22, 24, A, ACCIDENT, AFTER, AIRCRAFT, AIRLINES, AND, AREA, ASIF, AT, BEFORE, BESIDE, BY, CITY, CRASHED, DAYS, HASSAN, HOMES, HORIZONTAL, IN, INTERNATIONAL, INTO, KARACHI, KILLED, MAY, NINETY-SEVEN, OF, ON, PAKISTAN, PASSENGER, PEOPLE, PERSONNEL, PLANE, RESIDENTIAL, SECURITY, SITE, SOUTHERN, STAND, SURVIVED, THE, TWO, WERE, WHEN, WRECKAGE,