EN_01429322_0153
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
(200520) -- SHULAN(JILIN), May 20, 2020 (Xinhua) -- Staff member Li Yueguo loads the goods onto a truck at a supermarket in Shulan, northeast China's Jilin Province, May 20, 2020. Shulan, a county-level city in northeast China's Jilin Province, on Monday imposed complete closed-off management for local residential communities with confirmed or suspected COVID-19 cases. Local residential communities with confirmed or suspected cases are under complete close-off management, basically allowing no people to come in and go out without authorization. The stores and supermarkets are responsible for delivering daily necessities. (Xinhua/Zhang Nan)
Chiny zamykają kolejne miasto z powodu koronawirusa
2020-05-20
Zhang Nan/Xinhua News/East News
Xinhua News
Zhang Nan
XxjpbeE007224_20200520_PEPFN0A001
4,5MB
47cm x 31cm przy 300dpi
-, 20, 2020, A, ALLOWING, AND, ARE, AT, AUTHORIZATION, BASICALLY, CASES, CHINA, CITY, CLOSE-OFF, CLOSED-OFF, CN, COME, COMMUNITIES, COMPLETE, CONFIRMED, COUNTY-LEVEL, COVID-19, DAILY, DELIVERING, FOR, GO, GOODS, IMPOSED, IN, JILIN, JT, LI, LOADS, LOCAL, MANAGEMENT, MAY, MEMBER, MONDAY, NAN, NCP, NECESSITIES, NO, NORTHEAST, ON, ONTO, OR, OUT, PEOPLE, PROVINCE, RESIDENTIAL, RESPONSIBLE, SHULAN, STAFF, STORES, SUPERMARKET, SUPERMARKETS, SUSPECTED, THE, TO, TRUCK, UNDER, WITH, WITHOUT, XINHUA, YUEGUO, ZHANG,