EN_01426757_0767
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
-ARG, -BEL, -CHN, -CZE, -FIN, -FRA, -HUN, -JPN, -MEX, -NLD, -NOR, -PER, -PRT, -SVN, -SWE, -CHE, -TWN, -GBR
General view of Vila Formosa cemetery, in S?Lo Paulo. The cemetery is the largest in Latin America, has been doing about 50 burials a day, due to the coronavirus pandemic. More than 5,000 people have died in Brazil, victims of Covid-19. Credit Image: Paulo Lopes/ZUMA Wire Pictured: GV,General View World Rights, No Argentina Rights, No Belgium Rights, No China Rights, No Czechia Rights, No Finland Rights, No France Rights, No Hungary Rights, No Japan Rights, No Mexico Rights, No Netherlands Rights, No Norway Rights, No Peru Rights, No Portugal Rights, No Slovenia Rights, No Sweden Rights, No Switzerland Rights, No Taiwan Rights, No United Kingdom Rights
Grzebanie zmarłych na cmentarzu w Sao Paulo
2020-04-30
Paulo Lopes/ZUMA Wire / SplashNews.com/East News
SPLASH NEWS
Paulo Lopes/ZUMA Wire / SplashNews.com
SPL5164704_007
4,04MB
44cm x 29cm przy 300dpi
0, 000, 001, 1, 1009, 166, 175, 20, 3764, 44, 49, 5, 50, 8126, A, ABOUT, AMERICA, AND, ARGENTINA, BEEN, BELGIUM, BERLIN, BRAZIL, BURIALS, BY, CEMETERY, CHINA, CORONAVIRUS, COVID-19, CREDIT, CZECHIA, DAY, DIED, DOING, DUE, FINLAND, FORMOSA, FRANCE, GENERAL, GV, HAS, HAVE, HUNGARY, IMAGE, IN, IS, JAPAN, JPG, KINGDOM, L146, LARGEST, LATIN, LO, LONDON, LOPES, MEXICO, MORE, NETHERLANDS, NEWS, NO, NON-EXCLUSIVE, NORWAY, OF, PANDEMIC, PAULO, PEOPLE, PERU, PHOTODESK, PICTURE, PICTURED, PICTURES, PORTUGAL, RIGHTS, SLOVENIA, SPLASH, SWEDEN, SWITZERLAND, TAIWAN, THAN, THE, TO, UNITED, USA, VICTIMS, VIEW, VILA, WIRE, WORLD, ZAF, ZUMA,