EN_01421650_2143
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A worker checks melting ice on a frozen apple tree in an apple orchard outside the village of Miloslavov-Alzbetin Dvor near Bratislava, Slovakia, on March 25, 2020. - Apple growers protect the blooming apple flowers from the freezing during night's low temperatures by icing them with over-tree sprinkler systems. (Photo by JOE KLAMAR / AFP)
Zamarznięte jabłonie
2020-03-25
JOE KLAMAR/AFP/East News
AFP
JOE KLAMAR
AFP_1Q64U6
4,92MB
60cm x 40cm przy 300dpi
2020, 25, A, AGRICULTURE, AN, APPLE, BLOOMING, BRATISLAVA, BY, CHECKS, DURING, DVOR, FLOWERS, FREEZING, FROM, FROZEN, GROWERS, HORIZONTAL, ICE, ICING, IN, JOE, KLAMAR, LOW, MARCH, MELTING, MILOSLAVOV-ALZBETIN, NEAR, NIGHT, OF, ON, ORCHARD, OUTSIDE, OVER-TREE, PROTECT, SLOVAKIA, SPRINKLER, SYSTEMS, TEMPERATURES, THE, THEM, TREE, VILLAGE, WITH, WORKER,