EN_01421679_0013
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
imago ist zur Vergabe einer einfachen Nutzungslizenz zum Zeitpunkt der Bereitstellung berechtigt. Pers?nlichkeits- und Markenrechte sowie Bestimmungen des Urheberrechts bzgl. abgebildeter Werke sind zu beachten. Kommerzielle Nutzung in Eigenverantwortung.
Auf den Sitzplaetzen der Abgeortneten im Plenarsaal des Deutschen Bundestages liegen Zettel mit der Aufschrift -Bitte frei lassen- so dass immer zwei Plaetze zwischen den Abgeordneten frei sind. Berlin, 25.03.2020 Berlin Deutschland *** On the seats of the deportees in the plenary hall of the German Bundestag there are slips of paper with the inscription Bitte frei frei lassen please leave two seats free so that there are always two free seats between the deputies Berlin, 25 03 2020 Berlin Germany Copyright: xThomasxImo/photothek.netx
Niemiecki Bundestag pracuje mimo koronawirusa
2020-03-24
Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de/Imago Stock and
Imago Stock and People
Thomas Imo/photothek.net via www.imago-images.de
imago_st_0324_15070001_98445466
4,02MB
43cm x 28cm przy 300dpi
03, 2020, 25, ABGEORDNETEN, ABGEORTNETEN, ALWAYS, ARE, AUF, AUFSCHRIFT, BERLIN, BETWEEN, BITTE, BUNDESTAG, BUNDESTAGES, COPYRIGHT, DASS, DE, DEN, DEPORTEES, DEPUTIES, DER, DES, DEUTSCHEN, DEUTSCHLAND, FREE, FREI, GERMAN, GERMANY, HALL, IM, IMAGO-IMAGES, IMMER, IMO, IN, INSCRIPTION, LASSEN, LEAVE, LIEGEN, MIT, NET, NETX, OF, ON, PAPER, PHOTOTHEK, PLAETZE, PLEASE, PLENARSAAL, PLENARY, POLITIK, QUER, SEATS, SIND, SITZPLAETZEN, SLIPS, SO, THAT, THE, THERE, THOMAS, TWO, VIA, WITH, WWW, X0X, XTHOMASXIMO, ZETTEL, ZWEI, ZWISCHEN,