EN_01419355_0058
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
26.09.2017 Arlamow. Koncert zespolu Bracia z goscinnym udzialem Krzysztofa Cugowskiego. N/z Krzysztof Cugowski. fot. Grzegorz Bukala/REPORTER
reporter9_baza
2017-09-26
Grzegorz Bukala/REPORTER
Grzegorz Bukala/REPORTER
Grzegorz Bukala/REPORTER
170926BGPkbc-3
2,77MB
28cm x 19cm przy 300dpi
09, 2017, 26, ARLAMOW, BRACIA, BUDKA, BUKALA, CUGOWSKI, CUGOWSKIEGO, GOSCINNYM, GRZEGORZ, GWIAZDA, KONCERT, KRZYSZTOF, KRZYSZTOFA, LIDER, MIKROFON, MUZYK, REPORTER, ROCK, SCENA, SPIEW, SUFLERA, UDZIALEM, WOKALISTA, WYSTEP, Z, ZESPOLU,