EN_01415247_0778
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A member of the feminist movement Femen holds a banner reading "love doesn't kill" on the pont des Arts in Paris on February 14, 2020 on Valentine's day during an action to denounce violence against women. (Photo by Lionel BONAVENTURE / AFP)
2020-02-14
LIONEL BONAVENTURE/AFP/East News
AFP
LIONEL BONAVENTURE
AFP_1OZ85S
1,93MB
47cm x 31cm przy 300dpi
14, 2020, A, ACTION, AGAINST, AN, ARTS, BANNER, BONAVENTURE, BY, DAY, DEMONSTRATION, DENOUNCE, DES, DOESN, DURING, FEBRUARY, FEMEN, FEMINIST, GENDER, HOLDS, HORIZONTAL, IN, KILL, LIONEL, LOVE, MEMBER, MOVEMENT, OF, ON, PARIS, PONT, READING, T, THE, TO, VALENTINE, VIOLENCE, WOMEN,