EN_01414971_1452
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
A metro worker sits inside the carriage of an East-West metro train during a test run on the eve of its inauguration in Kolkata on February 12, 2020. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
2020-02-12
DIBYANGSHU SARKAR/AFP/East News
AFP
DIBYANGSHU SARKAR
AFP_1OX8BO
2,17MB
43cm x 28cm przy 300dpi
12, 2020, A, AN, BY, CARRIAGE, DIBYANGSHU, DURING, EAST-WEST, EVE, FEBRUARY, HORIZONTAL, IN, INAUGURATION, INSIDE, ITS, KOLKATA, METRO, OF, ON, RUN, SARKAR, SITS, TEST, THE, TRAIN, TRANSPORT, WORKER,