EN_01414971_1445
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
General view of the Central park station of the East-West metro rail line during a test run on the eve of its inauguration in Kolkata on February 12, 2020. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
2020-02-12
DIBYANGSHU SARKAR/AFP/East News
AFP
DIBYANGSHU SARKAR
AFP_1OX8A8
2,07MB
39cm x 26cm przy 300dpi
12, 2020, A, BY, CENTRAL, DIBYANGSHU, DURING, EAST-WEST, EVE, FEBRUARY, GENERAL, HORIZONTAL, IN, INAUGURATION, ITS, KOLKATA, LINE, METRO, OF, ON, PARK, RAIL, RUN, SARKAR, STATION, TEST, THE, TRANSPORT, VIEW,