EN_01414971_1441
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
East-West metro line trains are seen reflected on a mirror at Salt Lake sector V station of the East-West metro rail during a test run on the eve of its inauguration in Kolkata on February 12, 2020. (Photo by Dibyangshu SARKAR / AFP)
2020-02-12
DIBYANGSHU SARKAR/AFP/East News
AFP
DIBYANGSHU SARKAR
AFP_1OX882
1,03MB
42cm x 28cm przy 300dpi
12, 2020, A, ARE, AT, BY, DIBYANGSHU, DURING, EAST-WEST, EVE, FEBRUARY, HORIZONTAL, IN, INAUGURATION, ITS, KOLKATA, LAKE, LINE, METRO, MIRROR, OF, ON, RAIL, REFLECTED, RUN, SALT, SARKAR, SECTOR, SEEN, STATION, TEST, THE, TRAINS, TRANSPORT, V,