EN_01414924_0014

EN_01414924_0014
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
//SCHWARTZANDREW_1208.0908/2002111733
2020-02-10
Andrew Schwartz/SIPA/SIPA/East News
SIPA
Andrew Schwartz/SIPA
SIPA.00944590000006
1,81MB
17cm x 25cm przy 300dpi
0908, 1208, ANDREW, SCHWARTZ, SCHWARTZANDREW,