EN_01414759_1174
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Coronavirus particle, illustration. Different strains of coronavirus are responsible for diseases such as the common cold, gastroenteritis and SARS (severe acute respiratory syndrome). A new coronavirus (2019-CoV) emerged in Wuhan, China, in December 2019. The virus causes a mild respiratory illness that can develop into pneumonia and be fatal in some cases. The coronaviruses take their name from their crown (corona) of surface proteins, which are used to attach and penetrate their host cells. Once inside the cells, the particles use the cells' machinery to make more copies of the virus.
SPL RF Feb 2020
2020-02-08
KTSDESIGN/Science Photo Library RF/East News
Science Photo Library RF
KTSDESIGN
f0281514
9,36MB
45cm x 45cm przy 300dpi
2019-NCOV, ACUTE, ARTWORK, BACKGROUND, BETA-CORONAVIRUS, BETACORONAVIRUS, BIOLOGY, COLD, COMMON, CONDITION, CORONA, CORONAVIRUS, COVID-19, CUT, CUT-OUT, CUT-OUTS, CUTOUT, CUTOUTS, DISEASE, DISORDER, EAST, ILLUSTRATION, KTSDESIGN, MEDICAL, MEDICINE, MERS, MICROBIOLOGICAL, MICROBIOLOGY, MIDDLE, NO-ONE, NOBODY, OUT, OUTS, PARTICLE, PARTICLES, PATHOGEN, RESPIRATORY, RNA, SARS, SEVERE, SYNDROME, VIRAL, VIRION, VIRIONS, VIROLOGY, VIRUS, WHITE,