EN_01414759_1072
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Illustration of coronavirus particles. Coronaviruses are a group of viruses named for their appearance under electron microscopy, where their round-tipped surface spikes (blue) make them resemble a crown. They can infect many animals and humans, causing respiratory diseases including the common cold, as well as more serious pneumonia. The 2019-2020 pneumonia outbreak that started in Wuhan, China is caused by a new coronavirus, 2019-nCoV. The 2003 SARS outbreak was also caused by a novel coronavirus.
SPL RF Feb 2020
2020-02-08
DESIGN CELLS/Science Photo Library RF/East News
Science Photo Library RF
DESIGN CELLS
f0281412
6,3MB
61cm x 34cm przy 300dpi
2019, 2019-NCOV, 2020, ACUTE, ARTWORK, BACKGROUND, BETA-CORONAVIRUS, BETACORONAVIRUS, BIOLOGY, BLACK, CELLS, CHINA, COLD, COMMON, CONDITION, CONTAGIOUS, CORONA, CORONAVIRUS, COVID-19, DEADLY, DESIGN, DISEASE, DISORDER, EAST, EPIDEMIC, FATAL, ILLUSTRATION, MEDICAL, MEDICINE, MERS, MICROBIOLOGICAL, MICROBIOLOGY, MIDDLE, MODEL, NCOV, NO-ONE, NOBODY, NOVEL, OUTBREAK, PARTICLE, PARTICLES, PATHOGEN, PATHOGENIC, PNEUMONIA, PROTEIN, RESPIRATORY, RNA, SARS, SEVERE, SPIKE, SPIKES, SURFACE, SYNDROME, VIRAL, VIRION, VIRIONS, VIROLOGY, VIRUS, VIRUSES, WUHAN, ZOONOSIS, ZOONOTIC,