EN_01414759_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
SPECIAL RATES FOR EDITORIAL AND BOOKS RF RATES FOR OTHER USE
Human pathogenic viruses causing respiratory and enteric infections, computer illustration. Influenza virus (top left), coronavirus (top right), norovirus (bottom left), rotavirus (bottom right).
SPL RF Feb 2020
2020-02-08
KATERYNA KON/Science Photo Library RF/East News
Science Photo Library RF
KATERYNA KON
f0244248
4,25MB
51cm x 34cm przy 300dpi
3, 3D, ACUTE, ADULT, ANATOMICAL, ANATOMY, ARTWORK, BACKGROUND, BIOLOGICAL, BIOLOGY, BOWEL, BUG, CGI, COLON, CORONA, CORONAVIRUS, COVID-19, DIARRHEA, DIGESTION, DIGESTIVE, DIGITALLY, DIMENSIONAL, EAST, FLU, GENERATED, H1N1, HEALTH, HUMAN, ILLUSTRATION, INFECTION, INFLUENZA, INTESTINAL, INTESTINE, KATERYNA, KON, LARGE, LIVER, LUNG, LUNGS, MEDICAL, MEDICINE, MERS, MID, MIDDLE, NO-ONE, NOBODY, NOROVIRUS, ORGAN, PLAIN, RESPIRATORY, RNA, ROTAVIRAL, ROTAVIRUS, ROTAVIRUSES, SARS, SECTION, SEVERE, SMALL, STOMACH, SYNDROME, SYSTEM, THREE, VIROLOGY, VIRUS, VIRUSES, VOMITING, WINTER,