EN_01414623_0971
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
For editorial use only. Please contact your AP representative for commercial use. China OUT; France OUT ; IC-URN:862745074580324359
A student follows online teaching at home in Nanchang city, east China's Jiangxi province, 6 February 2020. (Imaginechina via AP Images)
2020-02-06
ICHPL Imaginechina/Associated Press/East News
Associated Press
ICHPL Imaginechina
20041245988828
1,66MB
51cm x 34cm przy 300dpi
2020, 6, A, AP, AT, CHINA, CHINESE, CITY, EAST, EDUCATION, FEBRUARY, FOLLOWS, HOME, ICHPL, IMAGES, IMAGINECHINA, IN, JIANGXI, NANCHANG, ONLINE, PROVINCE, REMOTE, STUDENT, TEACHING, VIA,