EN_01412016_0785

EN_01412016_0785
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
00507206
Princess Stephanie, center, Pauline Ducruet and Prince Albert II of Monaco react during the gala of the 44th Monte-Carlo International Circus Festival in Monaco, Tuesday Jan. 21, 2020. (Eric Gaillard/Pool via AP)
2020-01-22
Pool Reuters/Associated Press/East News
Associated Press
Pool Reuters
20022145684618
3,16MB
41cm x 30cm przy 300dpi
2020, 21, 44TH, ALBERT, AND, AP, CENTER, CIRCUS, DUCRUET, DURING, ERIC, FESTIVAL, GAILLARD, GALA, II, IN, INTERNATIONAL, JAN, MONACO, MONTE-CARLO, OF, PAULINE, POOL, PRINCE, PRINCESS, REACT, REUTERS, STEPHANIE, THE, TUESDAY, VIA,