EN_01411356_0017
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6129133 12.01.2020 A man poses for a photo with Brazil's national flag on a beach on a warm summer day, in Rio de Janeiro, Brazil. Alexey Kudenko / Sputnik
2020-01-12
Alexey Kudenko/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexey Kudenko
6129133_5e1c9bebc83d7
1,16MB
25cm x 17cm przy 300dpi
01, 12, 2020, A, ALEXEY, BEACH, BIKE, BOY, BRAZIL, COUNTRY, DAILY, DAY, DE, FLAG, FLAGS, FOR, IN, JANEIRO, KUDENKO, LIFE, MAN, NATIONAL, ON, POSES, RIO, ROAD, SPUTNIK, SUMMER, TRAVEL, VACATION, WARM, WITH, YOUNG,