EN_01411356_0011
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6129198 12.01.2020 View of the city from the observation point is seen, in Rio de Janeiro, Brazil. Alexey Kudenko / Sputnik
2020-01-12
Alexey Kudenko/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexey Kudenko
6129198_5e1ca07de84d7
2,03MB
25cm x 17cm przy 300dpi
01, 12, 2020, ALEXEY, BEACH, BIKE, BOY, BRAZIL, CITY, COUNTRY, DAILY, DE, FLAGS, FROM, IN, IS, JANEIRO, KUDENKO, LIFE, OBSERVATION, OF, POINT, RIO, ROAD, SEEN, SPUTNIK, SUMMER, THE, TRAVEL, VACATION, VIEW, YOUNG,