EN_01410979_0016

EN_01410979_0016
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pauline Ducruet, Princess Stephanie of Monaco, Louis Ducruet and his wife Marie Ducruet and Prince Albert II of Monaco attend the 44th International Circus Festival of Monte-Carlo on January 16, 2020 in Monaco, Monaco.(Photo by David Niviere/ABACAPRESS.COM)
2020-01-17
Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Abaca
Niviere David/ABACAPRESS.COM
716269_008
4,61MB
36cm x 24cm przy 300dpi
16, 2020, 44TH, ABACAPRESS, ALBERT, AND, ATTEND, BY, CIRCUS, DAVID, DUCRUET, FESTIVAL, HIS, II, IN, INTERNATIONAL, JANUARY, LOUIS, MARIE, MONACO, MONTE-CARLO, NIVIERE, OF, ON, PAULINE, PRINCE, PRINCESS, STEPHANIE, THE, WIFE,