EN_01409421_0001

EN_01409421_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
*** World Rights ***
Shia Muslim community people hold portraits during the protest. Shia Muslim community people protest against the killing of Iranian Gen. Qassim Solemani in a US drone Airstrike. (Photo by Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images/Sipa USA)
2020-01-05
SOPA Images/Sipa USA/East News
Sipa USA
SOPA Images
sipausa_28602098
5,25MB
49cm x 33cm przy 300dpi
A, AGAINST, AIRSTRIKE, AMARJEET, BY, COMMUNITY, DEATH, DEMO, DEMONSTRATION, DRONE, DURING, GEN, HOLD, IMAGES, IN, IRANIAN, KILLING, KUMAR, MUSLIM, OF, PEOPLE, PORTRAITS, PROTEST, QASSIM, RALLY, SHIA, SINGH, SOLEMANI, SOPA, THE, US, USA,