EN_00951655_0486
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pope John Paul II and Polish Cardinal Stefan Wyszynski confer in 1981 in Vatican.
1981-05-28
AFP/EAST NEWS
AFP
-
APP2000011167632
0,89MB
18cm x 15cm przy 300dpi
1981, AND, BIOGRAPHY, BLANC, CARDINAL, CATHOLIC, CONFER, ET, FACE, HORIZONTAL, II, IN, JOHN, NOIR, PAUL, POLISH, POPE, RELIGION, SQUARE, STEFAN, TO, VATICAN, WYSZYNSKI, XKEY,