EN_00951655_0485
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pope John Paul II and Polish Cardinal Stefan Wyszynski embrace 17 May 1979 in Vatican as they celebrate the 900th anniversary of Saint Wojciech, the Patron Saint of Poland.
Pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski 1979
1979-05-17
AFP/EAST NEWS
AFP
APP2000011167626
1,02MB
21cm x 15cm przy 300dpi
17, 1979, AND, ANNIVERSARY, AS, BLACK, CARDINAL, CATHOLIC, CELEBRATE, CHRISTIAN, EMBRACE, HORIZONTAL, II, IN, JOHN, MAY, OF, PATRON, PAUL, PERSON-RELIGION, POLAND, POLISH, POPE, RELIGION, SAINT, STEFAN, THE, THEY, VATICAN, VISIT, WHITE, WOJCIECH, WYSZYNSKI,