EN_01407732_0092
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
EXCLUSIVE!!! Cena Minimalna Internet 30 PLN Cena Minimalna Prasa 100 PLN
Fot. Kamil Piklikiewicz/East News Zyrardow 12.12.2019 Na planie serialu Archiwista N/z:: Henryk Talar
Na planie serialu Archiwista
2019-12-12
Kamil Piklikiewicz/East News
Kamil Piklikiewicz
Kamil Piklikiewicz
archiwista_PIK_5534
2,17MB
29cm x 19cm przy 300dpi
12, 2019, ARCHIWISTA, ARCHIWUM, EAST, FILMOWY, HENRYK, KAMIL, KOMISARIAT, NA, NEWS, PIKLIKIEWICZ, PLAN, PLANIE, POLICJA, POLICJI, SERIAL, SERIALU, TALAR, Z, ZYRARDOW,