EN_01401197_2370
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Kate Upton (kateupton / 03.12.2019): s w e a t e r w e a t h e rSupplied by Instagram.com/face to face
Znani w social mediach 16
2019-12-03
face to face/FaceToFace/REPORTER
FaceToFace/REPORTER
face to face
FACE_Celebs_Instagram_Twitter_35015443
0,52MB
12cm x 15cm przy 300dpi
03, 12, 2019, A, ACTRESS, BY, CELEB, CELEBS, E, FACE, GREETINGS, H, INSTAGRAM, KATE, KATEUPTON, MEDIA, R, RSUPPLIED, SOCIAL, T, TO, TWEET, TWEETS, TWITTER, UPTON, VIP, W,