EN_01403605_0011
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
21-11-2019 Amsterdam Queen Maxima during the opening of the Humania exhibition at NEMO Science Museum in Amsterdam. In Humania, visitors discover everything about humans and they deal with human biology, sociology and psychology. ' PPE/Nieboer //PICTUREPRESSEUROPE_1023.2698/1911211514
Królowa Maxima na otwarciu wystawy w muzeum w Amsterdamie
2019-11-21
PPE/SIPA/SIPA/East News
SIPA
PPE/SIPA
SIPA.00933566000004
2,9MB
29cm x 24cm przy 300dpi
1023, 2698, ABOUT, AMSTERDAM, AND, AT, BIOLOGY, DEAL, DISCOVER, DURING, EVERYTHING, EXHIBITION, HUMAN, HUMANIA, HUMANS, IN, M, MAXIMA, MUSEUM, NEMO, NIEBOER, OF, OPENING, PICTUREPRESSEUROPE, PPE, PSYCHOLOGY, QUEEN, SCIENCE, SOCIOLOGY, THE, THEY, VISITORS, WITH,