EN_01403593_0006
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Mandatory Credit: Photo by IBL/REX (10482026m) Tesla Model 3 Long Range vehicle communication road street transport Tesla Model 3 car - 12 Sep 2019
Samochód Tesla Model 3 Long Range
2019-09-12
Rex Features/East News
Rex Features
IBL/REX
Rex_Tesla_Model_3_car_10482026M
4,09MB
45cm x 29cm przy 300dpi
12, 2019, 3, BY, CAR, COMMUNICATION, CREDIT, IBL, LONG, MANDATORY, MODEL, NOT-PERSONALITY, RANGE, REX, ROAD, SEP, STREET, TESLA, TRANSPORT, VEHICLE,