EN_01403497_0059
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
WORLD RIGHTS - Los Angeles Office (PCN): +1 310.822.0419 UK Office (Avalon): +44 (0) 20 7421 6000 sales@pacificcoastnews.com
Nicole Scherzinger seen leaving shaftesbury theatrePhotograph: ? Palace Lee/PacificCoastNews. Los Angeles Office (PCN): +1 310.822.0419 UK Office (Avalon): +44 (0) 20 7421 6000 sales@pacificcoastnews.com
Znani na musicalu & Juliet
2019-11-20
Palace Lee/PacificCoastNews/BWP Media/East News
BWP Media
Palace Lee/PacificCoastNews
ZB6516_343284_018
0,61MB
14cm x 15cm przy 300dpi
0, 018, 0419, 1, 11, 20, 2019, 310, 44, 6000, 7421, 822, ABOUT, AND, ANGELES, AVALON, B6516, CANDID, CELEBRITY, LEAVING, LEE, LOS, LTK1, NICOLE, OFFICE, OUT, PACIFICCOASTNEWS, PALACE, PAP, PAPARAZZI, PAPARAZZO, PCN, RDP2, SALES, SCHERZINGER, SEEN, SHAFTESBURY, SIGHTING, THEATRE-41, THEATREPHOTOGRAPH, TINKLIN, UK, ZB6516,