EN_01403485_0003
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
May not be licensed in Portugal. May not be licensed in Spain.
Actress Elsa Pataky as image of "KissMass Time" campaign of firm "Victoria Secret" in Madrid on Wednesday, 20 November 2019.
Elsa Pataky prezentuje KissMas Time w Madrycie
2019-11-20
GTRES/G3 Online/East News
G3 Online
GTRES
U443566_016
2,36MB
20cm x 30cm przy 300dpi
20, 2019, ACTRESS, AS, CAMPAIGN, ELSA, FIRM, GTRES, IMAGE, IN, KISSMASS, MADRID, NOVEMBER, OF, ON, PATAKY, SECRET, TIME, VICTORIA, WEDNESDAY,