EN_01403464_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Pictured: Thousands of multi-coloured sheets of cotton are delicately laid out to dry under the blazing heat. The patchwork of purple, pink, blue and orange stretches towards the horizon after workers unfold hundreds of metres of freshly-dyed cloth. The field, in Narayanganj, Bangladesh, is packed with the bright sheets which will be used to create traditional women's dresses. Cotton cloths ready for dyeing are plunged into water before wax is used to create stunning multi-coloured Batik patterns. SEE OUR COPY FOR MORE DETAILS. Please byline: Azim Khan Ronnie/Solent News ? Azim Khan Ronnie/Solent News & Photo Agency UK +44 (0) 2380 458800
Suszenie prześcieradeł w Bangladeszu
2019-11-19
Azim Khan Ronnie/Solent News & Photo Agency/Solent News/East New
Solent News
Azim Khan Ronnie/Solent News & Photo Agency
SN_COLOURFUL_CLOTH_02
4,24MB
29cm x 20cm przy 300dpi
0, 2380, 44, AFTER, AGENCY, AND, ARE, AZIM, BANGLADESH, BATIK, BE, BEFORE, BLAZING, BLUE, BRIGHT, BYLINE, CLOTH, CLOTHS, COPY, COTTON, CREATE, DELICATELY, DETAILS, DRESSES, DRY, DYEING, FIELD, FOR, FRESHLY-DYED, HEAT, HORIZON, HUNDREDS, IN, INTO, IS, KHAN, LAID, METRES, MORE, MULTI-COLOURED, NARAYANGANJ, NEWS, OF, ORANGE, OUR, OUT, PACKED, PATCHWORK, PATTERNS, PICTURED, PINK, PLEASE, PLUNGED, PURPLE, READY, RONNIE, SEE, SHEETS, SOLENT, STRETCHES, STUNNING, THE, THOUSANDS, TO, TOWARDS, TRADITIONAL, UK, UNDER, UNFOLD, USED, WATER, WAX, WHICH, WILL, WITH, WOMEN, WORKERS,