EN_01402998_0001
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6078372 17.11.2019 A cabin of a Yakovlev Yak-130 light fighter jet is pictured during the 16th Dubai Airshow, in Dubai, United Arab Emirates. The Dubai Airshow is the biggest aerospace event in the Middle East, Asia and Africa. Alexander Melnikov / Sputnik
Dubai Airshow 2019
2019-11-17
Alexander Melnikov/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexander Melnikov
6078372_5dd2557fece98
4,22MB
39cm x 26cm przy 300dpi
11, 16TH, 17, 2019, A, AEROSPACE, AFRICA, AIR, AIRCRAFT, AIRSHOW, ALEXANDER, AND, ARAB, ASIA, BIGGEST, CABIN, DUBAI, DURING, EAST, EMIRATES, EVENT, FIGHTER, IN, IS, JET, LIGHT, MELNIKOV, MIDDLE, OF, PICTURED, SHOW, SPUTNIK, THE, UNITED, YAK-130, YAKOVLEV,