EN_01401569_0029

EN_01401569_0029
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6066754 07.11.2019 A supporter of the Russian Communist Party holds a placards depicting Soviet state founder Vladimir Lenin and Soviet-era secret police chief Felix Dzerzhinsky during a rally marking the anniversary of the 1917 Bolshevik Revolution, also known as the Great October Socialist Revolution, in Novosibirsk, Russia. Alexandr Kryazhev / Sputnik
2019-11-07
Alexandr Kryazhev/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexandr Kryazhev
6066754_5dc42ff3ae941
5,43MB
40cm x 29cm przy 300dpi
07, 11, 1917, 2019, A, ALEXANDR, ALSO, AND, ANNIVERSARY, AS, BOLSHEVIK, CHIEF, COMMUNIST, DEPICTING, DURING, DZERZHINSKY, FELIX, FOUNDER, GREAT, HOLDS, IN, KNOWN, KRYAZHEV, LENIN, MARKING, NOVOSIBIRSK, OCTOBER, OF, PARTY, PLACARDS, POLICE, RALLY, REVOLUTION, RUSSIA, RUSSIAN, SECRET, SOCIALIST, SOVIET, SOVIET-ERA, SPUTNIK, STATE, SUPPORTER, THE, VLADIMIR,