EN_01401569_0027

EN_01401569_0027
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6066745 07.11.2019 A supporter of the Russian Communist Party holds a placard depicting Soviet state founder Vladimir Lenin during a rally marking the anniversary of the 1917 Bolshevik Revolution, also known as the Great October Socialist Revolution, in Novosibirsk, Russia. Alexandr Kryazhev / Sputnik
2019-11-07
Alexandr Kryazhev/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Alexandr Kryazhev
6066745_5dc42ef70a16d
5,71MB
47cm x 30cm przy 300dpi
07, 11, 1917, 2019, A, ALEXANDR, ALSO, ANNIVERSARY, AS, BOLSHEVIK, COMMUNIST, DEPICTING, DURING, FOUNDER, GREAT, HOLDS, IN, KNOWN, KRYAZHEV, LENIN, MARKING, NOVOSIBIRSK, OCTOBER, OF, PARTY, PLACARD, RALLY, REVOLUTION, RUSSIA, RUSSIAN, SOCIALIST, SOVIET, SPUTNIK, STATE, SUPPORTER, THE, VLADIMIR,