EN_01401569_0015
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6066681 07.11.2019 Supporters of the Russian Communist Party wait next to a banner depicting Soviet leader Josef Stalin and Soviet state founder Vladimir Lenin before a rally marking the anniversary of the 1917 Bolshevik Revolution, also known as the Great October Socialist Revolution, in Krasnoyarsk, Russia. Ilya Naymushin / Sputnik
102. rocznica Rewolucji Październikowej
2019-11-07
Ilya Naymushin/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Ilya Naymushin
6066681_5dc4229519b82
1,09MB
19cm x 15cm przy 300dpi
07, 11, 1917, 2019, A, ALSO, AND, ANNIVERSARY, AS, BANNER, BEFORE, BOLSHEVIK, COMMUNIST, DEPICTING, FOUNDER, GREAT, ILYA, IN, JOSEF, KNOWN, KRASNOYARSK, LEADER, LENIN, MARKING, NAYMUSHIN, NEXT, OCTOBER, OF, PARTY, RALLY, REVOLUTION, RUSSIA, RUSSIAN, SOCIALIST, SOVIET, SPUTNIK, STALIN, STATE, SUPPORTERS, THE, TO, VLADIMIR, WAIT,