EN_01401569_0004
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
6066554 07.11.2019 Supporters of the Russian Communist Party walk past a man playing guitar during a procession marking the anniversary of the 1917 Bolshevik Revolution, also known as the Great October Socialist Revolution, in Vladivostok, Russia. Vitaliy Ankov / Sputnik
102. rocznica Rewolucji Październikowej
2019-11-07
Vitaliy Ankov/SPUTNIK Russia/East News
SPUTNIK Russia
Vitaliy Ankov
6066554_5dc40687ce175
1,79MB
28cm x 21cm przy 300dpi
07, 11, 1917, 2019, A, ALSO, ANKOV, ANNIVERSARY, AS, BOLSHEVIK, COMMUNIST, DURING, GREAT, GUITAR, IN, KNOWN, LENIN, MAN, MARKING, OCTOBER, OF, PARTY, PAST, PLACARD, PLAYING, PORTRAIT, PROCESSION, REVOLUTION, RUSSIA, RUSSIAN, SOCIALIST, SPUTNIK, SUPPORTERS, THE, VITALIY, VLADIMIR, VLADIVOSTOK, WALK,