EN_01397468_0991
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
Fot. Kamil Piklikiewicz/East News, Warszawa, 9.10.2019. Gala Joy Influencer Roku 2019 Ewa Chodakowska
Gala Joy Influencer Roku 2019
2019-10-09
Kamil Piklikiewicz/East News
Kamil Piklikiewicz
Kamil Piklikiewicz
20191009_PIK_2272
1,74MB
23cm x 34cm przy 300dpi
09, 10, 2019, 9, CHODAKOWSKA, EAST, EWA, GALA, INFLUENCER, JOY, KAMIL, NEWS, PIKLIKIEWICZ, ROKU, WARSZAWA,