EN_01397468_0368
  • 12,00 EUR

    Sporządzenie wydruku na potrzeby prywatne, przetrzymywanie w pamięci komputera, bez prawa do rozpowszechniania.

  • 20,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym na stronie internetowej, w social mediach (Facebook, Instagram etc.) lub na blogu. przez 1 rok. Zakaz odsprzedaży.

  • 50,00 EUR

    Jednokrotna publikacja wyłącznie w celu informacyjnym, publicystycznym lub dokumentalnym wewnątrz dziennika, magazynu lub książki (dozwolone wersje cyfrowe). Jedno wydanie na terytorium jednego kraju. Zakaz odsprzedaży.

Ceny brutto
Prosimy o kontakt w sprawie wyceny innego rodzaju publikacji. Ceny tylko dla sprzedaży online.
09.10.2019 Warszawa Gala Joy Influencer Roku 2019 fot Adam Jankowski/REPORTER n/z: Zaklina Ta Dinh
Gala Joy Influencer Roku 2019
2019-10-09
ADAM JANKOWSKI/REPORTER
ADAM JANKOWSKI/REPORTER
Adam Jankowski/REPORTER
_AJN5500
2,42MB
19cm x 28cm przy 300dpi
09, 10, 2019, ADAM, DINH, EVENT, GALA, GWIAZDA, GWIAZDY, IMPREZA, INFLUENCER, JANKOWSKI, JOY, REPORTER, ROKU, TA, WARSZAWA, ZAKLINA, ZNANI,